Μαρτοπούλουδα
Υπερόριες επιφυλλίδες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8262-91-1
Άλφα Πι, Χίος, 2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 5.00 (περ. ΦΠΑ 4%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 74 γρ, 40 σελ.
Περιγραφή

Η εσκεμμένη σύγχυση των εννοιών για τη δικαίωση των ανομιών, η εξυπηρέτηση του άμεσου κέρδους -αντίληψη που ξέρει να προσαρμόζεται εύκολα- η πολιτική της εφήμερης φιλίας που οδηγεί κυνικά στην απάτη, η μεταμόρφωση του θύματος σε θύτη, η ανάγκη γνώσεως των μεθόδων του οποιουδήποτε κακόβουλου, ο προβληματισμός για τα θεμέλια και την πορεία των συσπειρώσεων, το μάθημα που χρειάζεται ο αφελής για να μην επαναπαύεται αποτελούν τη θεματική αυτής της συναγωγής. Η επικαιρότητα ήταν το έναυσμα· η διαχρονικότητα των θεμάτων έφερε το αποτέλεσμα των επιφυλλίδων που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "Δημοκρατική". Στο τέλος κάθε μιας η ημερομηνία δημοσιεύσεως.