Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98926-1-2
Εκδόσεις Μαυρίδη, Θεσσαλονίκη, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 744 γρ, 398 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των μαθηματικών που προβλέπεται από το νέο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄τάξης του γυμνασίου.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- Αναλυτική θεωρία, που συνοδεύεται, όπου κρίθηκε σκόπιμο και εφικτό, από εισαγωγικές δραστηριότητες, κατάλληλες να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.
- Παρατηρήσεις και διασαφηνίσεις της θεωρίας.
- Λυμένες ασκήσεις, εφαρμογές και προβλήματα.
- Ερωτήσεις κατανόησης (θεωρίας, κρίσεως, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης, επιλογής "Σωστού" - "Λάθους", πολλαπλής επιλογής).
- Ασκήσεις ανάπτυξης, διαβαθμισμένες από απλές σε πιο δύσκολες.
- Προβλήματα
- Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης σε κάθε κεφάλαιο.
- Διαγωνίσματα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις - υποδείξεις για τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τα οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις ή κρίσεις για το βιβλίο θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Add: - Upd: