Λυμένες ασκήσεις μουσικής ακουστικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7425-48-5
Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 965 γρ, 376 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό με τίτλο "Λυμένες ασκήσεις μουσικής ακουστικής" απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στους φοιτητές των άλλων αδελφών πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικών σπουδών, αλλά και σε όλους, όσους σπουδάζουν επιστήμες σχετικές με τον ήχο, όπως είναι μουσικοί ωδείων, ακουστικοί μηχανικοί, ηχολήπτες, μουσικοί τεχνολόγοι κ.ά.
Σε όλους του προαναφερθέντες τομείς σπουδάζουν φοιτητές και σπουδαστές, προερχόμενοι τόσο από τη θετικής όσο και από τη θεωρητική κατεύθυνση των λυκείων, με αποτέλεσμα στο μάθημα της μουσικής ακουστικής να αντιμετωπίζει διδάσκων ένα ανομοιογενές ακροατήριο, όσον αφορά στις φυσικο-μαθηματικές τους γνώσεις. [...]
[...]Αυτό λοιπόν το ανισότροπο υλικό, όσον αφορά στις γνώσεις και στο συντελεστή επιδεκτικότητας γνώσεων από το χώρο των θετικών επιστημών, καλείται να ομογενοποιήσει ο καθηγητής του μαθήματος της μουσικής ακουστικής.[...]
[...] Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα και προκειμένου να έχει το βιβλίο αυτοδύναμη επιστημονική παρουσία, επέλεξα με μεγάλη προσοχή 239 ασκήσεις σχετικά με θέματα που διδάσκονται στο μάθημα της μουσικής ακουστικής. Τα ταξινόμησα πλήρως σε κατηγορίες και ομάδες, που είναι στο πνεύμα της ύλης του μαθήματος μουσικής ακουστικής. Τις έλυσα αναλυτικότα με συγκεκριμένα μεθοδολογικά βήματα, τεχνικές και ολοκληρωμένες παρατηρήσεις, στη σωστή εφαρμογή όλων των αρχών και των νόμων της φυσικής και μουσικής ακουστικής, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση σε βάθος της θεωρίας, μέσα από τις ασκήσεις.[...]
Αθήνα 2001
Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης
Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής
Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών