Λόγος περί ζωής και θανάτου
Η ιατρική πράξη ως μορφή κοινωνικής αλληλόδρασης στις μονάδες εντατικής θεραπείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-393-225-3
Ελληνική, Νέα
€ 21.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 501 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό συνιστά το αποτέλεσμα μιας κοινωνιολογικής μελέτης η οποία είχε ως αντικείμενο έρευνας το χώρο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Η έρευνα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης όπως αυτή εκφράζεται στο χώρο της φαινομενολογίας, και σε συνδιασμό με την γενεαλογική ανάλυση της `Επιστημονικής` ιατρικής επιχείρησε να συμβάλλει στην παρουσίαση, την ανάλυση και την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η ιατρική στην σύγχρονη κοινωνία. Στην διαδικασία τεχνοκρατικοποίησης και εργαλειακής αντιμετώπισης του ασθενούς αποφασιστικής σημασίας ρόλο κατέχουν οι έννοιες της ζωής, του θανάτου,της υγείας της ασθένειας όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο του `επιστημονικού` ιατρικού λόγου. Η έρευνα στον χώρο την Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αναδεικνύει μια ευρύτερη προβληματική, η οποία εμφανίζεται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες στο πλαίσιο των οποίων οι αξίες μετατρέπονται σε τεχνικά ζητήματα προς επίλυση από τον εκάστοτε `ειδικό`.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Ιστορικές προσεγγίσεις
Ιστορική παρουσίαση της κοινωνιολογίας της ιατρικής
Ιστορική παρουσία της επιστημονικής ιατρικής
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις
Οργανωτικές θεωρείες
Ο επιστημονικός ιατρικός λόγος
3. Ιατρική εξουσία και πράξη
Η έκφραση της ιατρικής εξουσίας
Ιατρική πράξη
Συμπέρασμα
4. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας
Λειτουργική παρουσίαση
Οργανωτική παρουσία
Χωροταξική παρουσίαση
Οι Μ.Ε.Θ. ως ολοπαγή ιδρύματα
5. Μεθολογία
6. Οι οργανωτικές σχέσεις
Γιατρός - ασθενής
Γιατρός - νοσηλεύτρια
Ιατρική γνώση - γιατροί
7. Συμπεράσματα
Παράρτημα
Μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης
Βιβλιογραφία