Λίπανση των καλλιεργιών και μέθοδοι προσδιορισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-697-3
Ίων, Αθήνα, 7/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 506 γρ, 286 σελ.
Περιγραφή

Η περιεχόμενη ύλη αποσκοπεί να εφοδιάσει με γνώσεις εύχρηστες κατά την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την επιλογή της λίπανσης μιας συμβατικής ή και εναλλακτικής (βιολογικής) καλλιέργειας.

Τα θέματα αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε να γίνει κατανοητό πως η λίπανση των καλλιεργειών με τις σημερινές συνθήκες άσκησης της γεωργίας, επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσμα όταν ο σχεδιασμός της λίπανσης επιδιώκει μακροχρόνια τη συντήρηση της γονιμότητας και ειδικότερα σε πλαίσια προγραμμάτων αμειψισποράς. Εδώ αποβλέπουν και τα περιεχόμενα υπολογιστικά παραδείγματα.


Περιεχόμενα:

Η Θρέψη των Φυτών
Λίπανση των Καλλιεργειών
Ειδική Λιπασματολογία
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Λίπανση δενρωδών καλλιεργειών
Λίπανση των Κηπευτικών
Λίπανση, Ποιότητα Παραγωγής και Περιβάλλον