Λεξικό ψυχολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6760-93-8
Τόπος, Αθήνα, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,208 γρ, 709 σελ.
Περιγραφή

Το λεξικό αυτό ξεκίνησε το 1985 ως προσωπική προσπάθεια αναζήτησης ελληνικών όρων προκειμένου να αποδοθούν οι αντίστοιχοι αγγλικοί, αφού μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας στην ψυχολογία ήταν στην αγγλική γλώσσα. Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν προσωπικό αλλά κοινό με πολλούς συναδέλφους. Μετά τις δύο εκδόσεις του Σύντομου Ερμηνευτικού Λεξικού Ψυχολογικών Όρων (1989,1997), οι αλλαγές στον χώρο της επιστήμης της ψυχολογίας, ο πολλαπλασιασμός συγγραμμάτων, βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, καθώς και η αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για σπουδές στην ψυχολογία διαμόρφωσαν την ανάγκη για ένα εγχειρίδιο το οποίο να καλύπτει τις νέες θεωρίες και έννοιες στον χώρο και να επεξηγεί εκτενέστερα τους ψυχολογικούς όρους. Παράλληλα, η ανομοιογένεια στην απόδοση των όρων στα ελληνικά, που παρατηρήθηκε σε διαφορετικά συγγράμματα, λειτούργησε για μας ως πρόσθετο κίνητρο, το οποίο μας ώθησε να συγκεντρώσουμε τους όρους από τις υπάρχουσες εκδόσεις και να τους αντιπαραβάλουμε για να καταλήξουμε στους πλέον δόκιμους ή σε αυτούς που κατά τη γνώμη μας απέδιδαν πιστότερα τις έννοιες. Στην προσπάθεια συγγραφής του παρόντος ανατρέξαμε σε εγκυκλοπαίδειες και λεξικά ψυχολογίας και στη συνεχώς αυξανόμενη ελληνική βιβλιογραφία στην ψυχολογία, ενώ παράλληλα συμβουλευτήκαμε ειδικούς επιστήμονες από συναφείς τομείς. Το Λεξικό αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους, την απόδοση τους στα αγγλικά και μια σύντομη ερμηνεία τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται πολύ σύντομα βιογραφικά στοιχεία σημαντικών ψυχολόγων που αναφέρονται στο πρώτο μέρος. Στο τρίτο μέρος παρατίθεται ένα εκτενές αγγλοελληνικό λεξιλόγιο όρων. Το λεξικό απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, επιστήμονες συναφών κλάδων, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]