Λατινικά Γ΄ ενιαίου λυκείου
Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-543-004-7
Κωστόγιαννος, Χαλκίδα , 2010
2η έκδ., Ελληνική, Νέα || Λατινική
€ 18.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 659 γρ, 400 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

[...] Το πρώτο αυτό τεύχος είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.

Το 1ο μέρος αποτελείται από 30 ενότητες, που αντιστοιχούν στα 30 μαθήματα του σχολικού εγχειριδίου. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει το κείμενο, τη μετάφραση, λεξιλογικά και γραμματικά σχόλια, χρονικές αντικαταστάσεις όλων των ρηματικών τύπων, συντακτική ανάλυση καθώς και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (μετά από κάθε ομάδα μαθημάτων υπάρχουν και οι απαντήσεις των αντίστοιχων επαναληπτικών ασκήσεων).

Το 2ο και το 3ο μέρος είναι αντίστοιχα μια συνοπτική Γραμματική και ένα συνοπτικό Συντακτικό της Λατινικής. Οι κύριοι στόχοι στους οποίους προσανατολίστηκε η συγγραφή του κομματιού αυτού είναι δύο. Το πρώτο που επιδιώξαμε, ήταν να συγκεντρώσουμε τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που θα συναντήσει ο μαθητής της θεωρητικής κατεύθυνσης στο σχολικό εγχειρίδιο, απαλλάσσοντάς τον έτσι από άσκοπες και χρονοβόρες περιπλανήσεις. Το δεύτερο, ήταν να εντοπίσουμε και να διασαφηνίσουμε κάποια δύσκολα ή "σκοτεινά" σημεία, που απ` την πείρα μας είχαμε διαπιστώσει ότι προβληματίζουν τους μαθητές.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει κατάλογος όλων των συναντώμενων ρημάτων, κατά συζυγίες.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)