Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας
Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια
Επιμέλεια κειμένου: Καραμανές, Ευάγγελος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-147-3
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 24 εκ., 992 γρ., 256 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο "Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας: Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια" περιλαμβάνει καταγραφές του 1929 και 1938, που παρέμεναν ανέκδοτες στο Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Η έκδοση περιλαμβάνει συγκεκριμένο υλικό, δηλαδή μύθους ζώων, παραμύθια και τραγούδια και όχι ποικίλη λαογραφική ύλη. Τους μύθους και τα παραμύθια συγκέντρωσαν το 1938 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του Βαλτεσινίκου προσφεύγοντας στα γηραιότερα μέλη της οικογένειάς τους (παππού, γιαγιά, θεία, θείο, γονείς) ή σε κάποιες περιπτώσεις κατέγραψαν από μνήμης. Η καταγραφή αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ικανοποίησε αίτημα του Λαογραφικού Αρχείου (από το 1966, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών). Η εντολή προς τους εκπαιδευτικούς συνοδευόταν από εγκύκλιο οδηγιών για τη συλλογή των στοιχείων, πρακτική την οποία έχει εφαρμόσει το Κέντρο Λαογραφίας συχνά κατά τη διάρκεια της ιστορίας του για τη συγκέντρωση και τον εμπλουτισμό των Συλλογών του. Τα τραγούδια έχει συγκεντρώσει το 1929 ο Χαρ. Σακελλαριάδης, φιλόλογος, σε εντεταλμένη από το Λαογραφικό Αρχείο αποστολή στην επαρχία Γορτυνίας. Πρόκειται για αξιόλογο υλικό επειδή ο Χαρ. Σακελλαριάδης υπηρέτησε με απόσπαση από την εκπαίδευση για ένα μικρό διάστημα στο Λαογραφικό Αρχείο και διέθετε σχετική καταγραφική εμπειρία.
Για την αρτιότερη παρουσίαση του υλικού πραγματοποιήθηκε από τον επιμελητή της έκδοσης επιτόπια έρευνα στο Βαλτεσινίκο και συγκεντρώθηκε πλαισιωτικό και διευκρινιστικό υλικό. Ο Σύλλογος Βαλτεσινιωτών αναζήτησε παλαιότερο φωτογραφικό υλικό προκειμένου να εμπλουτίσει την έκδοση.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΔΥΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1340, ΣΕΛΙΔΕΣ 1-80, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 1938)
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 968, ΣΕΛΙΔΕΣ 385-431, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ, 1929)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-09-22 07:10:23