Κως
Νίσυρος
Kos
Nissiros
Επιμέλεια: Συλλογικό έργο
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8299-01-6
Airplane Editions, Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά, Ιταλική, Γερμανική, Γαλλικά
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 2.59 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
23 x 12 εκ, 59 γρ