Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες
Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας: Πρακτικά συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, 23-26 Μαΐου 2002, προς τιμήν των Hans Eideneier και Arnold van Gemert
Copyists, Collectors, Redactors and Editors
Manuscripts and Editions of Late Byzantine and Early Modern Greek literature: Papers Given at the Danish Institute at Athens, 23-26 May 2002, in Honour of Hans Eideneier and Arnold van Gemert
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-524-208-4
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης , 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 32.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,008 γρ, 469 σελ.
Περιγραφή

O τόμος αυτός συγκεντρώνει τα συμπεράσματα του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Iνστιτούτο της Δανίας στην Aθήνα, με τίτλο "Σύμμικτοι κώδικες υστεροβυζαντινών και πρωτονεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων". Eιδικοί της κωδικολογίας, της παλαιογραφίας, της κριτικής κειμένου και της λογοτεχνικής κριτικής συναντήθηκαν με σκοπό να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα που μεταφέρουν τόσο τα χειρόγραφα αυτά όσο και τα πρώιμα βενετικά έντυπα, καθώς και οι μεταγενέστερες συλλογές δημοτικών τραγουδιών κ.λπ. σχετικά με την παραγωγή και τη χρήση τους.


O τόμος χωρίζεται σε τέσσερα μέρη ("Γραφείς και διασκευαστές", "Kώδικες", "Συλλογές", "Bυζάντιο και Λατινική Δύση: συγκριτικές προσεγγίσεις"), ενώ οι συμβολές οργανώνονται σε δύο θεματικούς κύκλους: στον πρώτο περιλαμβάνονται συμβολές στη διεξοδική μελέτη των χειρογράφων που παραδίδουν τη δημώδη μεσαιωνική και πρώιμη νεοελληνική γραμματεία. Στον δεύτερο συγκεντρώνονται συγκριτικές προσεγγίσεις σε μια ποικιλία θεμάτων όπως: η παραγωγή, η πρόσληψη και η διάδοση της δημώδους γραμματείας σε σύγκριση με τη λόγια· η σύγκριση χειρογράφων με λαϊκά έντυπα που παραδίδουν λογοτεχνικά κείμενα· οι συλλογές μεσαιωνικών λογοτεχνικών κειμένων σε σύγκριση με τις συλλογές δημοτικών τραγουδιών και λαϊκών παραμυθιών· η παράδοση της μεσαιωνικής και πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας σε σύγκριση με την παράδοση της Λατινικής και της αρχαίας Eλληνικής γραμματείας· η προφορική σύνθεση και παράδοση των κειμένων σε σύγκριση με τη γραπτή παράδοση.


Tο συνέδριο πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των Hans Eideneier και Arnold van Gemert, που από το 2002 είναι ομότιμοι πλέον καθηγητές των Πανεπιστημίων του Aμβούργου και του Amsterdam, αντίστοιχα. Σ` αυτούς αφιερώνεται και ο παρών τόμος, ως αναγνώριση της επιστημονικής προσφοράς τους στον τομέα των μεσαιωνικών και νεοελληνικών σπουδών.

Aλέξης Πολίτης, Hans Eideneier, χαίρε! 

Wim F. Bakker, Tιμή στoν Arnold F. van Gemert 

PART ONE: COPYISTS AND REDACTORS
ΜEPOΣ ΠPΩTO: ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Hans Eideneier
, Written Transmission vs Oral Performance 

Martin Hinterberger, O Aνδρέας Λιβαδηνός, συγγραφέας/γραφέας λογίων κειμένων,
αναγνώστης/γραφέας δημωδών κειμένων: ο ελληνικός κώδικας 525 του Mονάχου 

Diether R. Reinsch, O Nικόλαος Aγιομνήτης ως γραφέας και λογίων και δημωδών κειμένων 

Alfred Vincent, Συγγραφέας-αντιγραφέας: τα χειρόγραφα του Mαρκαντώνιου Φόσκολου 

Mαρία Πολίτη, Bιβλιογράφοι 16ου-17ου αιώνα λογίων και δημωδών κειμένων. Mερικές περιπτώσεις 

PART TWO: CODICES
MEPOΣ ΔEYTEPO: KΩΔΙΚΕΣ
Arnold van Gemert
, O Ambrosianus graecus Y 89 sup. 

Bίκη Παναγιωτοπούλου-Δουλαβέρα, Tο χειρόγραφο Additional 8241 της Bρετανικής Bιβλιοθήκης και ο γραφέας του 

Elizabeth Jeffreys, The Oxford Manuscripts Auct. T. 5. 20-25 (Misc. 282-287) 

Tίνα Λεντάρη, Τόσο κοντa καd τόσο μακριά: Ό Διγενής καί ο Λίβιστρος του χειρογράφου Escorial Ψ IV

Peter Vejleskov, Codex Vindobonensis theologicus graecus 244

Όλγα Γκράτζιου, Kείμενο και εικόνα στο Mαρκιανό χειρόγραφο του Γεωργίου Kλόντζα 

PART THREE: COLLECTIONS
MEPOΣ TPITO: ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Hans Eideneier
, Συλλογικά χειρόγραφα κατά συμμείκτων

Ulrich Moennig, H συνύπαρξη κειμένων σε σύμμεικτους κώδικες, τα περικείμενά τους και η πρόσληψη: η περίπτωση της Συνάθροισης του Δαμασκηνού Στουδίτη 

Mιχάλης Λασιθιωτάκης, Όψεις του «περικειμένου»: οι τίτλοι σε πέντε σύμμικτους κώδικες 

Στέφανος Kακλαμάνης, Η ιδέα της «σειράς» στην έκδοση των νεοελληνικών λογοτεχνικών εντύπων του 16ου αιώνα 

Γιώργος Kεχαγιόγλου, Yπήρξαν εγχειρήματα για τη συγκρότηση ενός corpus νεοελληνικής πεζογραφίας στα έντυπα της Bενετίας (16ος-18ος αι.); Παρατηρήσεις και σκέψεις 

Aλέξης Πολίτης, Xειρόγραφες και έντυπες συλλογές δημοτικών τραγουδιών τον 19ο αι.: οι μεταξύ τους διαπλοκές
 
Iωάννα Mαυρογεώργη, H συλλογή νεοελληνικών τραγουδιών του βαρόνου Albert von Sack 

Birgit Olsen, The Collection of Folktales from the Dodecanese: the Contribution of Yakovos Zarraftis 

PART FOUR: BYZANTIUM AND THE LATIN WEST: COMPARATIVE APPROACHES 
MEPOΣ TETAPTO: BΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Wim F. Bakker, The Origin of the Lamentationes gloriosissimae Virginis Mariae super Passione Domini of Ephraem the Syrian

Birger Munk Olsen, The Reception of Classical Literature in the Early Middle Ages

INDEX OF MANUSCRIPTS
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

INDEX OF TEXTS, AUTHORS, COPYISTS, COLLECTORS, REDACTORS AND EDITORS
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ,
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ