Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2305-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 43.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
435 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τον φοιτητή, αλλά και για τον εφαρμοστή του δικαίου που αναζητά έναν εμπλουτισμένο με ειδικότερες πληροφορίες Κώδικα. Τέτοιες πληροφορίες παρέχουν οι επιλογές παράθεσης κάτω από κάθε άρθρο αφενός των σχετικών διατάξεων του ΚΠΔ, αλλά - κατά περίπτωση - και του ΠΚ, του ΣΠΚ, του Σ., του ΚΟΔΚΔΛ του ΑΚ, του ΚΠολΔ, του ΔΣΑΠΔ ή των λοιπών διεθνών κειμένων και αφετέρου των λημμάτων της σχετικής ενδεικτικής -κατά κανόνα αρεοπαγητικής- νομολογίας. Ο ΚΠΔ είναι ενημερωμένος με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων ανήκουν και οι πλέον πρόσφατες που επήλθαν με τους ν. 37772/2009 και 3783/2009.