Κύματα και ταλαντώσεις
Αρχές και εφαρμογές
Fundamentals of Waves and Oscillations (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-254-678-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 16 εκ, 1,616 γρ, 627 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε Φυσικούς και Μηχανικούς και αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην Κυματική και στις Ταλαντώσεις, μηχανικές και ηλεκτρομαγνητικές. Εξετάζει επίσης βασικές πτυχές των υλικών κυμάτων. Μία από τις επιδιώξεις του είναι να παρουσιάσει τη Φυσική που υπεισέρχεται στην περιγραφή και ανάλυση των κυμάτων μέσα από ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων, που εκτείνονται από καθαρά μηχανικά και καθαρά ηλεκτρομαγνητικά έως και συζευγμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως οι ταλαντώσεις πλάσματος και τα υδρομαγνητικά κύματα. Κατά τη διαδικασία, επεξηγείται και ενθαρρύνεται η χρήση μιγαδικών μεγεθών στη μαθηματική ανάλυση, προκειμένου να καταστεί προσιτό ένα ευρύτερο φάσμα προβλημάτων, τα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε εισαγωγικά διδακτικά συγγράμματα. (. . . )


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1ο: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
2. ΤΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
3. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
4. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΩΘΗΣΗ
5. ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΚΥΜΑΤΑ
6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ
7. ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ
8. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
9. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
10. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ
11. ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ
12. ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ
13. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
15. ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ
16. ΥΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ 3ο: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗ
18. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑ
19. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
20. ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ
21. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ