Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των μαθηματικών προτάσεων
Θεωρία της μεθόδου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-339-342-9
Κορφή, Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.58 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 140 γρ., 80 σελ.
Περιγραφή

Είναι περίεργος ο τρόπος, που το ανθρώπινο πνεύμα αναζητά την αλήθεια. Ενώ δηλαδή εκείνη αφ` εαυτής ηρεμεί, η σκέψη μας προχωρεί δυσκίνητη και με μαιανδρικές περιπλανήσεις για την κατάκτησή της. και τις περισσότερες φορές, αφού ισχυρισθούμε ότι την βρήκαμε, έπεται συνέχεια ένας σκεπτικισμός γύρω από το `αληθινό μας αποτέλεσμα`, ο οποίος σύντομα διαταράσσει την ευστάθεια και ενάργεια που περιβάλλαμε αρχικά αυτό το αποτέλεσμα. Η στάση αυτή της αναζήτησης, αφ` ενός οφείλεται στο μόνιμο και εκ γενετής ιδίωμα του ανθρωπίνου πνεύματος, ν` αρχίζει να αμφιβάλλει, αφού πια γνωρίσει και αφ` ετέρου στον αγνωστικισμό και την απροσδιοριστία του `πράγματος καθ` εαυτό` που εμφανίζεται όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην σπουδή μας εξωτερικά όντα. Στα Μαθηματικά όμως η έρευνα, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της, ευκολύνεται από γνωσιοθεωρητικής πλευράς, επειδή έχει να κάνει με εσωτερικά όντα, οπότε η Νόηση έχει άλλη επίδραση στην κατάκτηση της αλήθειας τους. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00