Κριτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-303-098-0
Στοχαστής, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 18.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 189 σελ.
Περιγραφή

Ο τίτλος της έκδοσης `Κριτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου`, είναι ευρύτερος από τα περιεχόμενά της. Τα τελευταία χρόνια, στους τομείς αυτούς συμβαίνει, χωρίς υπερβολή, μια `έκρηξη` νέων γνώσεων και ριζοσπαστικών προσεγγίσεων. Ιδιαίτερα η σχετική ξένη βιβλιογραφία επεκτείνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Δεν συμβαίνει το ίδιο στη χώρα μας. Βεβαίως δεν λείπουν οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων ή σε ένα πιο συνθετικό επίπεδο η δημοσίευση άρθρων και μονογραφιών σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εγκυρότητας. Όμως η ελληνική βιβλιογραφία σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες των φοιτητών μας αλλά ακόμη και σε εκείνες των συναδέλφων μας γεωτεχνικών που ασχολούνται με την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Από αυτή την άποψη, η παρούσα συλλογή κειμένων αναπροσαρμοσμένων και ιεραρχημένων για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκδοσης πιστεύουμε ότι καλύπτει ένα κενό έστω και μερικώς. Ελπίζουμε, εντούτοις, ότι η αποσπασματικότητα και η ετερογένεια των παρουσιαζόμενων προσεγγίσεων αντισταθμίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό από την προσπάθεια των συγγραφέων να συμβάλουν, ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, σε μια κοινή προβληματική. Έτσι, ό,τι παρουσιάζεται εδώ αποτελεί, αφενός, απόσταγμα ερευνητικής εμπειρίας και κατά τούτο διαθέτει, συχνά, αν όχι πάντα, πρωτοτυπία, αφετέρου, στοχεύει με αξιώσεις πιστεύουμε, στην επεξεργασία ειδικών όψεων του θέματος ή των θεμάτων που επαγγέλλεται ο τίτλος της έκδοσης.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]