Κρατική Σχολή Χορού
Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Επιμέλεια σειράς: Σαβράμη, Κάτια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7222-38-1
Dian, Αθήνα, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 309 γρ., 139 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και η πορεία της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης του υπουργείου Πολιτισμού, από την ημέρα ίδρυσής της από την Κούλα Πράτσικα, η οποία ίδρυσε την πρώτη επαγγελματική σχολή Ορχηστρικής στην Ελλάδα το 1937, έως σήμερα. Στις περιπτώσεις της κρατικής εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται και η Κ.Σ.Ο.Τ., οι κοινωνικές και πολιτικές επιλογές κάθε ιστορικής περιόδου καθορίζουν όχι μόνο τους στόχους της εκπαίδευσης αλλά και τη θέση-ρόλο των τεχνών στην κοινωνία. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στη γέννηση και εξέλιξη της Κ.Σ.Ο.Τ., αλλά κυρίως σε προβληματισμούς που άπτονται των ευρύτερων θεμάτων της χορευτικής εκπαίδευσης και της θέσης του χορού στην ελληνική κοινωνία.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Σημείωμα επιστημονικού επιμελητή
Πρόλογος
Εισαγωγή
Η ίδρυση και το ιστορικό υπόβαθρο της Κρατικής Σχολής Χορού Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Το διοικητικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κ.Σ.Ο.Τ.
Η εκπαιδευτική πρακτική και η φιλοσοφία της Κ.Σ.Ο.Τ.
Προσπάθειες εξέλιξης
Η Κ.Σ.Ο.Τ. στον 21ό αιώνα: μελλοντικές προσεγγίσεις
Επίλογος
Παράρτημα
Η συγγραφέας

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00