Κοινωνιολογία του σώματος
Από τον "άνθρωπο του Νεάτερνταλ" στον "εξολοθρευτή"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9405-91-1
Πεδίο, Αθήνα, 9/2011
Ελληνική, Νέα
€ 19.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 328 σελ.
Περιγραφή

Το σώμα, εκτός από αυταπόδεικτο στοιχείο της υπόστασής μας, αποτελεί παράλληλα το όριο και τη δυνατότητα της δράσης και έκφρασής μας στον κόσμο και την κοινωνία, θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα γι` αυτό, ταυτίζοντάς το με τον εαυτό μας. Είναι μια καθημερινότητα και μια εμπειρία τόσο άμεση και προσιτή ώστε πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω ανάλυσή του. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών όμως σε μια πληθώρα φαινομένων (π.χ. θεραπεία και διαχείριση του σώματος) και μορφών επικοινωνίας και δράσης (π.χ. διαδίκτυο), καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές στη δομή των σύγχρονων κοινωνιών επιβάλλουν πλέον την ανάλυση της διάστασης του ενεργητικού σωματοποιημένου υποκειμένου. Αυτή την ανάλυση επιχειρεί το βιβλίο, το οποίο περιγράφει τις βασικές θεωρίες, έννοιες και αναλυτικές κατηγορίες που δομούν σήμερα το αντικείμενο της κοινωνιολογίας του σώματος, αναδεικνύοντας παράλληλα τον δυναμικό και πολυσύνθετο χαρακτήρα του σώματος στις σύγχρονες κοινωνίες. Το ανθρώπινο σώμα αντιμετωπίζεται ως μια βιολογικο-κοινωνική υπόσταση η οποία στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας δεν παραμένει στατική, αλλά εξελίσσεται, σε μια πορεία που σταδιακά τείνει από το βιολογικό στο σύγχρονο δυναμικό κοινωνιο-βιολογικό, ακόμα και δυνητικοποιημένο, σώμα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Προλεγόμενα
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Οι απαρχές της κοινωνιολογικής ενασχόλησης με το σώμα
2. Ο έλεγχος των σωμάτων στον χώρο και στον χρόνο
3. Το 'σώμα - παραγωγός', το 'σώμα - καταναλωτής'
4. Το 'σώμα - εαυτός'
5. Ο ρόλος της τεχνολογίας και της ιατρικής γνώσης
6. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του σώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1. Δυτική φιλοσοφική παράδοση: η διάκριση 'σώμα - πνεύμα'
2. Κριτική στον καρτεσιανό δυϊσμό από τον Merleau-Ponty
3. Ο καρτεσιανός δυϊσμός και οι κοινωνικές επιστήμες
4. Σχέση δομής - δράσης
5. Το 'σώμα σε κίνδυνο'
6. Η εμπορευματοποίηση του σώματος - δωρεά οργάνων
7. E. Goffman, P. Bourdieu, N. Elias
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1. Το σώμα στην κοινωνική ανθρωπολογία
2. Οι βάσεις της σύγχρονης κοινωνιολογικής θεώρησης
3. Η συμβολή της κοινωνιολογίας της ιατρικής
4. Η κοινωνική κατασκευή του σώματος
5. Το έργο του M. Foucault, η γενεαλογία του σώματος
6. Φαινομενολογία - σωματοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ 'ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
1. Το 'σωματοποιημένο' κοινωνικό υποκείμενο
2. Η αποκωδικοποίηση του γονιδιακού υλικού
3. Η ορθολογικοποίηση των συναισθημάτων
4. Το μεταμοντέρνο σώμα
5. Χρόνος και χώρος - το παγκοσμιοποιημένο σώμα
Επίλογος
Βιβλιογραφία