Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Τα μέτωπα των θεωρητικών αντιπαραθέσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1477-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 771 γρ, 566 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Στο δεύτερο αυτόν ανά χείρας τόμο εξετάζονται αναλυτικά και συστηματικά δεκαπέντε θεωρητικοί, σχολές και τάσεις, που διαμορφώνουν το περίγραμμα της προσέγγισης του πολιτισμού από κοινωνιολογική άποψη. Το εγχείρημα του συγγραφέα εκτείνεται σε τρία επίπεδα: τον εντοπισμό του φιλοσοφικού, γνωσιοθεωρητικού και ιδεολογικού υποβάθρου της κάθε επιμέρους προσέγγισης, την πλήρη αποσαφήνιση των ορίων σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ θεωρητικών, σχολών και τάσεων, την ανάδειξη των όποιων φανερών ή υποκρυπτόμενων στοιχείων αλληλεπηρεασμού και αλληλεπίδρασης. Από την άποψη αυτήν η έρευνα έχει «διαπιστωτικό» και ερμηνευτικό χαρακτήρα.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Η σταδιακή διαμόρφωση της κοινωνιολογίας του πολιτισμού στη γερμανόγλωσση περιοχή
Α' Ενότητα: Οι πρόδρομοι: Νίτσε και Μαρξ
Β' Ενότητα: Οι γερμανοί θεμελιωτές της κοινωνιολογίας του πολιτισμού: Μαξ Βέμπερ και
Γκέοργκ Ζίμμελ
Γ' Ενότητα: Οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις στο γερμανόγλωσσο χώρο: Ε. Τρελτς, Μ. Σέλερ, Κ. Μάνχαϊμ, Β. Ζόμπαρτ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η συγκρότηση της γαλλικής κοινωνιολογίας του πολιτισμού
Δ' Ενότητα: Αντιθέσεις και συγκλίσεις: Εμίκ Ντυρκέμ και Λυσιέν Λέβυ-Μπρυλ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Μετεξελίξεις και ζυμώσεις στον ευρύτερο χώρο
Ε' Ενότητα: Οι αμερικανικές προσεγγίσεις: Τάλκοτ Πάρσονς και Μπιχαβιορισμός
ΣΤ' Ενότητα: Οι συνεχιστές της Σχολής της Λειψίας και η σύλληψη του πολιτισμού ως τρόπου ζωής
Ζ' Ενότητα: Μεταμοντερνισμός και η «Βιωματική» σύλληψη του σύγχρονου πολιτισμού
Βιβλιογραφία