Κοινωνιολογία της υπανάπτυξης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-224-778-5
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 11/1999
Ελληνική, Νέα
€ 14.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 260 σελ.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. Η ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΙΙ. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. ΟΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΙ. ΟΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ Ν. ΜΟΥΖΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ