Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις
Οι κοινότητες της αλλαγής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-499-013-9
Τόπος, Αθήνα, 11/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 593 γρ, 359 σελ.
Περιγραφή

Η κοινωνική εργασία από πολύ νωρίς συνδέθηκε με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο επίπεδο του ατόμου, της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι θεραπευτικές κοινότητες αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ψυχοτρόπους ουσίες και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας, αξιοποιώντας τις μεθόδους της κοινωνικής εργασίας.
Στο παρόν βιβλίο γίνεται αναφορά στην εξέλιξη και οργάνωση των θεραπευτικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και στο κοινωνικό πλαίσιο στις διάφορες χώρες όπου αναπτύχθηκαν. Αναλυτικότερα:
-Περιγράφονται οι στόχοι, τα στάδια της θεραπείας, οι μέθοδοι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θεραπευτικών κοινοτήτων.
-Γίνεται ανασκόπηση των κοινωνικών, ψυχολογικών και Βιολογικών παραγόντων που οδηγούν τα άτομα στην τοξικοεξάρτηση καθώς επίσης και των σημαντικότερων μορφών σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
-Αναλύονται θέματα όπως η κοινωνική επανένταξη, η υποτροπή, η κινητοποίηση, η πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας και στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out). Παρουσιάζονται, επίσης, έρευνες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών κοινοτήτων και εκτίθενται προτάσεις για τη βελτίωση του μοντέλου και την περαιτέρω εφαρμογή του στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος και του συστήματος ψυχικής υγείας.
-Περιγράφονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική κρίση και τις εξαρτήσεις και αναλύεται η στρατηγική για την αντιμετώπισή τους.
-Εξετάζονται οι νέες ανάγκες που έχουν ανακύψει με την παγκοσμιοποίηση, τη σύγχρονη τεχνολογία και τις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και αναδεικνύονται οι νέες προκλήσεις για τον χώρο των θεραπευτικών κοινοτήτων και της κοινωνικής εργασίας στον τομέα των εξαρτήσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Προλογικό Σημείωμα Νικ. Παρασκευόπουλου
Εισαγωγή
1ο ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Κεφ.1 Η αιτιολογία της εξάρτησης
Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις
Βιολογικοί-γενετικοί παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά του ατόμου
Ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών
Ψυχολογικοί παράγοντες
Οικογενειακοί παράγοντες
Επίδραση των ομοτίμων και ο ρόλος του σχολείου
Οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες
Η αναγκαιότητα συνθετικής προσέγγισης
Κεφ.2 Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην εξάρτηση
Ιατροκεντρικές και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις
Προγράμματα με φαρμακευτική υποστήριξη
Προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης
Από την αντιπαλότητα στη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων
Κεφ.3 Η ιστορία και τα χαρακτηριστικά των θεραπευτικών κοινοτήτων
Η προέλευση των δημοκρατικών θεραπευτικών κοινοτήτων
Η δημιουργία των ιεραρχημένων θεραπευτικών κοινοτήτων
Οι θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους στην Ευρώπη
Η σύνθεση των μοντέλων
Η μέθοδος της θεραπευτικής κοινότητας
Στόχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
θεραπευτικές φάσεις και δραστηριότητες
Κεφ.4 Το κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης των ελληνικών θεραπευτικών κοινοτήτων και οι πολιτικές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
Η θεραπευτική κοινότητα ως νέα πρόταση
Ο ελληνικός ετεροχρονισμός
Ο δρόμος για την Ιθάκη
Η μείωση της βλάβης
Η ευρωπαϊκή και η εθνική στρατηγική
Η αναζήτηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Σχέδια Δράσης και αντιφατικές πολιτικές
Προτάσεις για τη στρατηγική
Η λίστα αναμονής και η βουπρενορφίνη
Η δικτύωση και η συμπληρωματικότητα των φορέων
Οι προδιαγραφές που εκκρεμούν χρόνια
2ο ΜΕΡΟΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Κεφ.5 Μέθοδοι και τεχνικές στη θεραπευτική κοινότητα
Οι θεραπευτικές ομάδες
Η ομάδα αντιπαράθεσης (encounter group)
Μαραθώνιος (Marathon group)
Συνάντηση κοινότητας (community meeting)
Ομάδα ομότιμων (peer group)
Νέες μέθοδοι και άλλες τεχνικές
Η θεραπευτική κοινότητα ως περιβάλλον κοινωνικής μάθησης
Κεφ.6 Η διαδικασία της προσωπικής και οικογενειακής αλλαγής
Η προσωπική αλλαγή
Επουλώνοντας τα τραύματα του παρελθόντος
Η κρίση ως ευκαιρία για αλλαγή
Η διαδικασία της κρίσης
Η αντιμετώπιση της κρίσης
Η αλλαγή της οικογένειας
Η κινητοποίηση της οικογένειας
Η συμβολή της οικογένειας στη θεραπεία και την επανένταξη
Κεφ.7 Η δυναμική της αλλαγής του συστήματος των θεραπευτικών κοινοτήτων και η κοινωνική αλλαγή
Το εξωτερικό περιβάλλον και η αλλαγή του συστήματος
Μετεξέλιξη, κρίση και παθολογία του συστήματος της θεραπευτικής κοινότητας
θεραπευτική κοινότητα και κοινωνική αλλαγή
Η κοινωνική δράση των ελληνικών θεραπευτικών κοινοτήτων
Κεφ.8 Η πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας
Η διακοπή από τη θεραπεία και οι συνέπειές της
Μελέτες για τη διακοπή της θεραπείας
θεραπευτικό σύστημα και πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας
Ετοιμότητα του εξαρτημένου και καταλληλότητα της θεραπείας
Κεφ.9 Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι κίνδυνοι της υποτροπής
Κόστος και όφελος της θεραπείας
Η έρευνα στις ΗΠΑ
Η έρευνα στην Ελλάδα
Οι κίνδυνοι της υποτροπής
Κεφ.10 Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού και της διεπιστημονικής ομάδας
Η διεπιστημονική ομάδα και η αναζήτηση του νέου ρόλου
Ρόλοι και ευθύνες
Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης και εποπτείας
Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση
Παράγοντες κινδύνου για επαγγελματική εξουθένωση και μέτρα αντιμετώπισης
Κεφ.11 Θεραπευτική κοινότητα και ποινικό σύστημα
Η εξάρτηση και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
Η ανάπτυξη των θεραπευτικών κοινοτήτων στις φυλακές
Η θεραπευτική κοινότητα και η κουλτούρα της φυλακής
Η θεραπευτική κοινότητα ως φορέας αλλαγής στη φυλακή
Η προοπτική της ένταξης και τα προβλήματα της συντήρησης
3ο ΜΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Κεφ.12 Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις
Το άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον
Η κοινωνική εργασία σε κρίση
Κεφ.13 Οικονομική κρίση και εξαρτήσεις
Κεφ.14 Νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις
(...)