Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα 1980-2001
9ο επιστημονικό συνέδριο: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9-12 Απριλίου 2003
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7087-25-6
Ελληνική, Νέα
€ 21.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,183 γρ, 723 σελ.
Περιγραφή

Η ιστορική εμπειρία της κρίσιμης μεταπολιτευτικής εικοσαετίας 1980-2001 χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες για τη χώρα εξελίξεις. Το μέγεθος των σημειούμενων "αλλαγών" και "μεταβάσεων", τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δύσκολα βρίσκουν αντιστοιχίσεις στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Η εικοσαετία αυτή, που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια πορεία που οδήγησε τη χώρα από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ στην πλήρη ενσωμάτωσή της στην Ευρωζώνη, όπως και κάθε παρόμοια κοινωνική διαδικασία, συνοδεύτηκε, ανέδειξε και όχι σπάνια στηρίχθηκε σε σειρά αντιφατικών φαινομένων, σχέσεων, δομών, νοοτροπιών και συμπεριφορών.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)