Κοινωνικές θεωρίες για τον αστικό χώρο
Κριτική ανάλυση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-260-472-4
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1982
Ελληνική, Νέα
€ 14.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 186 σελ.
Περιγραφή

Σε μια εποχή όπου τα προβλήματα των πόλεων και γενικότερα του χώρου γίνονται όλο και πιο έντονα και οι παρεμβάσεις πάνω σ` αυτά όλο και πιο πυκνές και πιο επιτακτικές για τη συνολική ρύθμιση των καπιταλιστικών κοινωνιών, η συσκότιση της κοινωνικής λογικής που τα διέπει και η συγκάλυψη του ταξικού -αστικού- χαρακτήρα των μεθοδεύσεων και χειρισμών τους αποτελούν για την άρχουσα τάξη την ιδεολογική έκφραση μιας συγκεκριμένης πολιτικής της σκοπιμότητας: της εξασφάλισης των υλικών, και εν προκειμένω χωρικών, όρων της κυριαρχίας της πάνω στην κοινωνία. Άλλοτε ντυμένη με τα ζωηρά χρώματα της νεωτερίζουσας ιδεολογίας του `περιβάλλοντος` ή της παλιότερής της για την `ποιότητα ζωής` - όταν προορίζεται για την πλατιά κατανάλωση που της εξασφαλίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ.) -κι άλλοτε θωρακισμένη με το ακαδημαϊκό κύρος της `επιστήμης του χώρου`- όταν προορίζεται για την αφομοίωσή της από ένα πιο ειδικό κοινό που της εξασφαλίζουν οι ακαδημαϊκοί μηχανισμοί - η αστική ιδεολογία για το χώρο στηρίζει, συγκαλύπτει και νομιμοποιεί την πρακτική της αστικής τάξης στον τομέα τον δομημένου περιβάλλοντος. Από την άλλη μεριά, καθώς οι κοινωνικές συγκρούσεις και οι λαϊκές κινητοποιήσεις που απορρέουν από τα προβλήματα των πόλεων και τους πολεοδομικούς χειρισμούς τους στις καπιταλιστικές χώρες κλιμακώνονται σε ένταση και έκταση, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχει ανοίξει ένα ιδεολογικό μέτωπο μέσα στο όποιο η μαρξιστική κριτική προχωράει αποκαλύπτοντας τα ταξικά γνωρίσματα των `πολεοδομικών αγορεύσεων` ή `θεωριών` και ταυτόχρονα ανακτώντας τη γνώση της πραγματικότητας που αυτές παραποιούν και μυθοποιούν, σε όρους μιας ιστορικής-υλιστικής μελέτης και ανάλυσης. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προβληματικής μπορεί να γίνει κατανοητή και η προσπάθεια που αναλαμβάνεται με τούτη την εργασία. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις των φαινομένων του χώρου
2. Η ιστορική αναγκαιότητα σύστασης του πεδίου των αστικών θεωριών
α. Οι συνθήκες που καθόρισαν τη σύστασή του
β. Ο κοινωνικός ρόλος του
3. Οι οριοθετήσεις των τομέων του ακαδημαϊκού πεδίου και τα περιεχόμενα των επιστημονικών του εξειδικεύσεων
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1. Το αντικείμενο της Αστικής Κοινωνιολογίας
α. Το θεματολόγιό της
β. Οι 'ρίζες' του: η σχολή του Σικάγο
2. Η πόλη ως ανεξάρτητη μεταβλητή: ο αστικός πολιτισμός
α. Κοινωνική αποδιοργάνωση και αφομοίωση
β. Ο αστικός τρόπος ζωής
II. Η πόλη ως εξαρτημένη μεταβλητή: η κοινωνική οργάνωση του χώρου
α. Η εσωτερική δομή και ανάπτυξη της πόλης
β. Η οικολογική θεωρία
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Η σύσταση του πεδίου της Αστικής Οικονομίας
2. Οι προσπάθειες για μια γενική θεωρία του χώρου: οι θεωρητικοποιήσεις της ιδεολογίας
α. Οι πρώτες διατυπώσεις
β. Από τη γεωγραφία στην οικονομία
γ. Από την οικονομία στο χώρο: η 'χωροποίηση' των οικονομικών θεωριών
i. Η θεωρία της οικονομικής βάσης
ii. Η ανάλυση των 'εισροών-εκροών' και οι 'περιφερειακοί λογαριασμοί'
3. Η κρίση μιας ιδεολογικής παραγωγής
α. Ο εμπειρισμός της πρακτικής
β. Η στροφή σε μια κοινωνική οικονομία της πόλης
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Η δομή της τοπικής εξουσίας
α. Η τοπική διακυβέρνηση και η αναμόρφωσή της
β. Από τη 'θεραπευτική' στην ανάλυση
γ. Η μελέτη της δομής της εξουσίας
2. Ο αστικός προγραμματισμός-σχεδιασμός ως διαδικασία λήψης αποφάσεων: ο ορθολογισμός ως θέληση και ως δράση
α. Από τον έλεγχο του χώρου στον έλεγχο της κοινωνίας
β. Η διαδικασία των αποφάσεων
3. Ο επιστημονισμός των τεχνικών
α. Η ανάλυση του προγραμματισμού-σχεδιασμού ως σύστημα
β. Το PPBS και η ανάλυση κόστους-ωφέλειας
γ. Τα 'αστικά παιχνίδια'
SUMMARY
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ