Κοινωνικές επιχειρήσεις
Clusters και δίκτυα κοινωνικής οικονομίας: Θεωρία, ευρωπαϊκές πολιτικές και ελληνική πραγματικότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80232-1-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
183 σελ.
Περιγραφή

Μια φρέσκια επιστημονική ματιά στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Βασισμένο στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία και την τεχνογνωσία του συγγραφέως ως Εμπειρογνώμονα της ειδικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES), καθώς και του ειδικού Group για την Αξιολόγηση της χρηματοδότησης, το έργο αυτό αναπτύσσει το σύνολο των θεωρητικών, νομικών, τεχνικών, φορολογικών και πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική για τις νέες, καινοτομικές, συνεργατικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. Ανασκοπεί την θεωρία των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα είκοσι χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκθέτει τη συγκρότηση, την εσωτερική λειτουργία και την καθοριστική σημασία που έχουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της "Πρωτοβουλίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις" (Social Business Initiative) για τη διαμόρφωση του θεσμικού και χρηματοδοτικού μηχανισμού της Κοινωνικής Οικονομίας. Αναλύει βήμα-προς-βήμα τη νομική και φορολογική βάση που διέπει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Νόμου 4019/2011 και προσφέρει εναν λεπτομερειακό οδηγό από τη φάση της σύλληψης της αρχικής ιδέας, το στάδιο της σύνταξης του Καταστατικού, τη σύνταξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, ως τις διαδικασίες εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Απασχόλησης, καθώς και τις προοπτικές χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Το έργο προσφέρει μια λεπτομερειακή ενημέρωση για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική πολιτεία την επόμενη δεκαετία στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
Ένα έργο με μεγάλη αξία για τον ακαδημαϊκό ερευνητή, τον πολιτικό, το δημοσιογράφο και το σύγχρονο κοινωνικό και καινοτόμο επιχειρηματία.