Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6760-62-4
Τόπος, Αθήνα, 10/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 901 γρ, 483 σελ.
Περιγραφή

Οι εξελίξεις που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, (. . .) φέρνουν τις τοπικές κοινωνίες αντιμέτωπες με κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους στόχους, τις διαδικασίες και τις δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και οργάνωσης αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. Για την κοινοτική εργασία, ως μια συγκεκριμένη μορφή επιστημονικής και επαγγελματικής παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν πρόκληση και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συζήτησης αναφορικά με τις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζει η σύγχρονη έμφαση στο τοπικό για τη διαμόρφωση «εναλλακτικών» προτάσεων ανάπτυξης, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τις διαδικασίες ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί ουσιαστική συμβολή σε ένα διάλογο για τους τρόπους ρύθμισης των κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού, κυρίως στις περισσότερο στερημένες περιοχές, που θα συνεκτιμά τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]