Κοινοτική εργασία και τοπικές κοινωνίες
Ανάπτυξη, συλλογική δράση, πολυπολιτισμικότητα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-406-089-4
Ελληνική, Νέα
€ 19.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 381 γρ, 311 σελ.
Περιγραφή

Η κοινοτική εργασία συνιστά μια επαγγελματική πρακτική και μέθοδο, η οποία επικεντρώνεται στην εργασία με ανθρώπους, με βασικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μη προνομιούχων. Είναι σαφές ότι η κοινοτική εργασία δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ουδέτερη διεργασία που εκφράζεται με τη μορφή μιας αυστηρής επαγγελματικής πρακτικής και μεθόδου. Κυρίως είναι εργασία με ανθρώπους, η οποία προβάλλει ως βασικό σκοπό της δράσης της την κάλυψη των αναγκών των μη προνομιούχων ατόμων και των τοπικών κοινωνιών που μαστίζονται από προβλήματα φτώχειας και υπανάπτυξης, θέτοντάς τους μάλλον στο προσκήνιο παρά στο περιθώριο της πολιτικής συζήτησης. Προς αυτή την κατεύθυνση επιζητεί να οργανώσει κοινωνικά και πολιτικά το τοπικό υπερασπίζοντας τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη, οι οποίες απειλούνται από την κυριαρχία της αγοράς, την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, την κατάτμηση, την ανασφάλεια και τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στο μεταμοντέρνο κόσμο στο όνομα της ατομικής ελευθερίας και αυτάρκειας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
V. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων