Κι εγώ μπορώ να είμαι καλή μαμά
Ψυχική υγεία γονέων και παιδιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-042-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 220 γρ, 174 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα που συνδέουν την ψυχική υγεία των γονέων με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες στις οποίες ο ένας γονέας παρουσιάζει ψυχική διαταραχή. Ειδικότερα προσφέρει νέες γνώσεις, εγείρει καινούργια ερωτήματα και υποδεικνύει την ανάγκη αναθεώρησης δεδομένων καταστάσεων και αναπαραστάσεων όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από ψυχική διαταραχή, αλλά και σε σχέση με όλα τα παιδιά και τη θέση τους ως υποκειμένων δικαιωμάτων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Ε. ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ
ΓΟΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΟΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΑ - ΠΑΙΔΙΟΥ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Add: - Upd: