Κέρκυρα: Μια πόλη στη λογοτεχνία
Επιμέλεια σειράς: Ακρίβος, Κώστας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-501-303-5
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
360 σελ.
Add: - Upd: 2021-07-22 14:52:16