Κείμενα για τις εξεταστικές επιτροπές
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1989
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 1.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 68 σελ.