Καταλήψεις, ανορθόδοξες μορφές μαθητικής διαμαρτυρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0616-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 236 σελ.
Περιγραφή

Οι καταλήψεις σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν πλέον μια ιστορία δέκα ετών. Σποραδικά στην αρχή και συστηματικά την τελευταία περίοδο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων -στο πλαίσιο μιας κουλτούρας διεκδίκησης, προβολής αιτημάτων και διαπραγμάτευσης που πηγάζει από τις Μαθητικές Κοινότητες, αλλά ενισχύεται κι από αντίστοιχες αξίες και πρακτικές στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο- οργανώνουν και πραγματώνουν την παροδική άρση της θεσμικά προσδιορισμένης `σχολικής τάξης` στο όνομα `δίκαιων αιτημάτων`. Στον δημόσιο σχολιασμό των καταλήψεων, οι πρωτοβουλίες αυτές σημασιοδοτούνται ως `αγώνας` των μαθητών και ερμηνεύονται κατά κανόνα ως αναπόφευκτη συνέπεια της εγκατάλειψης του σχολείου από την Πολιτεία, κυρίως σε ό,τι αφορά τους πόρους που διατίθενται για τη δημόσια εκπαίδευση. Με βάση τα δεδομένα μιας εμπειρικής έρευνας στην οποία συμμετείχαν 3.830 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια διαφορετική περιγραφή και ερμηνεία των καταλήψεων ως ανομικών φαινομένων. Στο επίκεντρο της θεωρίας αυτής δεν βρίσκονται οι υποτιθέμενες αντικειμενικές αιτίες των καταλήψεων, αλλά οι νοηματοδοτήσεις της κατάληψης ως δυνητικού και πραγματικού ενεργήματος από τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, τη δικαιοσύνη και τους πολιτικούς οργανισμούς. Οι νοηματοδοτήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες, και φαίνεται ότι συνδέονται με μια γενικευμένη διολίσθηση δημόσιων ρόλων, και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των φορέων τους, σε ρόλους ιδιωτικούς. Κάτω από τέτοιες συνθήκες οι μαθητές καταφέρνουν με επιτυχία να εξουδετερώσουν -έστω παροδικά- την παρουσία θεσμικών ρυθμίσεων στην εκπαίδευση, να οικειοποιηθούν το ελεύθερο πεδίο σημασιοδοτώντας το αντιθεσμικά, και να αποκομίσουν αντίστοιχο `ιδιωτικό` όφελος. Το ερώτημα είναι με ποιο κόστος, για τους ίδιους, για τη δημόσια εκπαίδευση και για την κοινωνία για την οποία υποτίθεται ότι προετοιμάζονται στο σχολείο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μαθητικές Καταλήψεις: Ανορθόδοξες Μορφές Διαμαρτυρίας στην Εκπαίδευση
1.1. Μορφές διαμαρτυρίας και πολιτική αγωγή
1.2. Κλασικές θεωρίες της ανομίας και μαθητική παραβατικότητα
1.3. Η αρχιτεκτονική της μελέτης: δομή και κεντρικές μεταβλητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Εμπειρική βάση της Έρευνας: Περιγραφή του Δείγματος
2.1. Δημογραφικές πληροφορίες
2.1.1. Τύπος οικογένειας
2.2. Η σκιά του σχολείου στην εξωσχολική ζωή του μαθητή
2.2.1. Σχολική βοήθεια από τους γονείς
2.2.2. Οικοδιδασκαλία
2.2.3. Φροντιστήριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Το Μικρο-Κοινωνικό περιβάλλον: Εμπειρίες των Νέων από το Χώρο της Οικογένειας και των Συνομηλίκων
3.1. Οικογένεια και κοινωνικός έλεγχος
3.2. Οικογενειακή αγωγή, διαπραγμάτευση και ανεξαρτησία
3.2.1. Παιδαγωγική συναίνεση ανάμεσα στους γονείς
3.2.2. Εμπειρίες διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης
3.2.3. Σχέσεις με συνομηλίκους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αυτοπεποίθηση, Άγχος, Φόβοι: Ψυχολογικά προφίλ των Μαθητών
4.1. Αυτοπεποίθηση
4.2. Άγχος
4.3. Φόβοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αξίες και Δοξασίες: Κοινωνική Κριτική, Συνδικαλισμός, Νομιμότητα, Δημοκρατία, Εξουσία
5.1. Κοινωνική κριτική
5.1.1. Ριζοσπαστική κοινωνική κριτική
5.1.2. Δυσαρέσκεια και εκνευρισμός
5.1.3. Κοινωνική υποκρισία
5.1.4. Κοινωνικός κυνισμός
5.2. Συνδικαλιστική συνείδηση
5.3. Η αντίληψη της νομιμότητας
5.4. Η αντίληψη της κρατικής αντίδρασης στην ανταρσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Νοηματοδοτήσεις της Διαμαρτυρίας: Η Εικόνα της Κατάληψης στη Συνείδηση των Μαθητών
6.1. Ορισμοί της κατάληψης
6.2. Η γένεση μιας κατάληψης - από τη σκοπιά των μαθητών
6.3. Στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην κατάληψη: άρνηση, συμπάθεια, συμμετοχή
6.4. Κατάληψη και φθορές
6.5. Κατάληψη και ποινές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η Αντίδραση του Σχολείου - Από τη Σκοπιά των Μαθητών
7.1. Η σημασιοδότηση των καταλήψεων από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την αντίληψη των μαθητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Μαθήματα Πολιτικής Αγωγής σε Καθεστώς Κατάληψης: Η Μεταχείριση των Διαφωνούντων
8.1. Εξουσία και διαφωνία
8.2. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας του μέσου: μακιαβελισμός και συνείδηση ευθύνης για τη διαδικασία
8.3. Συμπεριφορές διαφωνούντων: συμμόρφωση σκοπιμότητας
8.4. Δημοκρατία και στιγματισμός του αλλόδοξου: η φραστική μεταχείριση των διαφωνούντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Η Κατάληψη ως Επιλογή: Η Κοινωνιογένεση της Ανομικής Διαμαρτυρίας
9.1. Συμμετοχή σε καταλήψεις και στάσεις απέναντι στις καταλήψεις
9.2. Η ετοιμότητα για συμμετοχή σε καταλήψεις και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Συζήτηση
Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το Λεξιλόγιο του Στιγματισμού της Διαφορετικής Γνώμης: Χαρακτηρισμοί των Διαφωνούντων
Εκφράσεις Στιγματισμού της Διαφορετικής Γνώμης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ερωτηματολόγιο