Καινοτομία
Περιοχές - σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0747-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 279 σελ.
Περιγραφή

Ο διεθνής ανταγωνισμός, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα καθιστούν σήμερα την καινοτομία τη σημαντικότερη συνιστώσα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία. Αυτό το περιβάλλον εξαρτάται από την συλλογικότητα των τοπικών φορέων, τη συνεργασία των επιχειρήσεων, τη μεταφορά τεχνολογίας, τις υποδομές που προσφέρουν υπηρεσίες για τη διακίνηση πληροφορίας, την επικοινωνία και την επιμόρφωση. Το παρόν βιβλίο εξετάζει την τεχνολογική διάρθρωση των ελληνικών βιομηχανικών κλάδων και περιφερειών, την εξειδίκευση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, και αναλύει τις πολιτικές για τη συγκρότηση περιβάλλοντος καινοτομίας στην Ελλάδα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Έλενα ΣΕΦΕΡΤΖΗ
Εισαγωγή: Περιοχές - σύστημα και ανάπτυξη
ΜΕΡΟΣ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Νίκος ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Κεφάλαιο 1. Καινοτομία και γεωγραφική αναδιάρθρωση της ελληνικής ανάπτυξης στη δεκαετία του 1980
1.1. Η ανάπτυξη των περιφερειών του ευρωπαϊκού νότου
1.2. Η ελληνική ανάπτυξη στη δεκαετία του 1980
1.3. Η γεωγραφική αναδιάρθρωση της ελληνικής ανάπτυξης
1.4. Πολιτικές για περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ & Δημήτρης ΦΟΥΤΑΚΗΣ
Κεφάλαιο 2. Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας στα παραγωγικά συστήματα των ελληνικών περιφερειών
2.1. Η γεωγραφική κατανομή της βιομηχανίας
2.2. Η μεταβολή της βιομηχανικής απασχόλησης
2.3. Δείκτης ειδίκευσης / διαφοροποίησης των παραγωγικών συστημάτων
2.4. Παρουσία κλάδων με υψηλές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στα παραγωγικά συστήματα
2.5. Βασικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών συστημάτων
ΜΕΡΟΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έλενα ΣΕΦΕΡΤΖΗ
Κεφάλαιο 3. Κρίση, αναδιάρθρωση και καινοτομική ανάπτυξη στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ενδύματος
3.1. Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ενδύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
3.2. Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ενδύματος στην Ελλάδα
3.3. Τοπικό παραγωγικό σύστημα και μεταφορά τεχνολογίας σε επιχειρήσεις του κλάδου: η περίπτωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3.4. Η συγκρότηση του κλάδου στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Περιοχή σύστημα και προοπτικές καινοτομικής ανάπτυξης
Σοφία ΣΚΟΡΔΙΛΗ
Κεφάλαιο 4. Τάσεις αναδιάρθρωσης στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων
4.1. Εισαγωγή
4.2. Το διεθνές πλαίσιο
4.3. Χαρακτηριστικά της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων
4.4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Αντιγόνη ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
Κεφάλαιο 5. Αναδιάρθρωση και προσαρμογή στη φαρμακευτική βιομηχανία: εταιρικές στρατηγικές και θεσμικές εμπλοκές
5.1. Εισαγωγή
5.2. Η φαρμακευτική βιομηχανία σε μετάβαση
5.3. Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα
5.4. Μικροοικονομική εικόνα: αβεβαιότητα μέσα σε πλαίσιο που τροφοδοτεί τη στασιμότητα
5.5. Τελικές παρατηρήσεις
Σάββας ΤΣΙΛΕΝΗΣ & Έλενα ΣΕΦΕΡΤΖΗ
Κεφάλαιο 6. Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής
6.1. Χαρακτηριστικά και εφαρμογές της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής
6.2. Η βιομηχανία ηλεκτρονικών και πληροφορικής στο διεθνή χώρο
6.3. Η βιομηχανία ηλεκτρονικών και πληροφορικής στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παντελής ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Κεφάλαιο 7. Εθνικό σύστημα καινοτομίας και νέες υποδομές τηλεματικής στην Ελλάδα
7.1. Καινοτομία και καινοτομικά συστήματα ως παράγοντες των καθεστώτων συσσώρευσης: σύντομο εννοιολογικό πλαίσιο
7.2. Το τεχνολογικό καινοτομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
7.3. Ο τομέας της τηλεματικής ως παράγων του εθνικού συστήματος καινοτομίας
Έλενα ΣΕΦΕΡΤΖΗ
Κεφάλαιο 8. Βιομηχανική πολιτική και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
8.1. Πολυμορφία των τοπικών παραγωγικών συστημάτων
8.2. Ιδιαιτερότητες στη διάρθρωση των βιομηχανικών κλάδων
8.3. Τεχνολογικές υποδομές
8.4. Πολιτικές καινοτομικής ανάπτυξης
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά Συγγραφέων