Καβάλα: Μια πόλη στη λογοτεχνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-501-298-4
Μεταίχμιο, Αθήνα, 1/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
306 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-12 15:54:30