Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-222-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
359 σελ.