Ιστορικοσυγκριτική γραμματική των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών
Γενική εισαγωγή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-508-2
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2000
Ελληνική, Νέα
€ 7.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 134 σελ.
1. Εισαγωγικά
2. Γενεαλογική ταξινόμηση γλωσσών
3. Τυπολογική και γεωγραφική ταξινόμηση γλωσσών
4. Γραπτά μνημεία
5. Η συγκριτική μέθοδος
6. Μέθοδος εσωτερικής αποκατάστασης
7. Γλωσσοχρονολογία και λεξικοστατιστική
8. Διαλεκτική γεωγραφία ή γλωσσογεωγραφία
9. Μοντέλα γλωσσών και γλωσσικών κοινοτήτων
10. Αλλαγές στο φωνολογικό σύστημα
11. Αλλαγές στο γραμματικό σύστημα
12. Αλλαγές στο σημασιολογικό σύστημα
13. Δανεισμός
14. Σχέσεις ανάμεσα στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες
15. Μοντέλα γλωσσών (συμπλήρωση)
16. Η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων
17. Σχέσεις της Ινδοευρωπαϊκής με άλλες οικογένειες γλωσσών
18. Πολιτισμός των Ινδοευρωπαίων