Ιστορικό λεύκωμα αχαϊκής βιομηχανίας 1825 - 1975
Εξαντλημένο
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
549 σελ.
Περιγραφή

Η Βιομηχανία ως κυρίαρχη οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, είναι συνυφασμένη με τη ζωή και την πορεία της Αχαΐας για σχεδόν δύο αιώνες. Στο "Ιστορικό λεύκωμα της αχαϊκής βιομηχανίας 1825-1975" που κυκλοφορεί από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), παρουσιάζεται μία μεγάλη περίοδος 150 χρόνων βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αχαΐα που είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της περιοχής. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, ως κατ` εξοχήν φορέας ενθάρρυνσης, προώθησης και υποστήριξης της ανάπτυξης μέσα από την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία, επέλεξε να εκδόσει το παραπάνω Ιστορικό Λεύκωμα με σκοπό την πληρέστερη γνωριμία του αναγνωστικού κοινού με το Βιομηχανικό Παρελθόν της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας και πώς μέσα από αυτό μπορεί να παραδειγματιστεί, να ενθαρρύνει και να αναπτύξει νέες μορφές επιχειρηματικότητας και κοινωνικοοικονομικής ανάτασης.
Το Ιστορικό Λεύκωμα δεν αποτελεί μία απλή ιστορική αναφορά και παρουσίαση βιομηχανιών ή επιχειρήσεων. Απεναντίας στο επίκεντρο βρίσκεται ο «Άνθρωπος — Επιχειρηματίας», ο οποίος δραστηριοποιείται στο τοπικό οικονομικό περιβάλλον, επηρεάζεται από εθνικές και διεθνείς συγκυρίες, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες, αναλαμβάνει κινδύνους, επιχειρεί και επιβραβεύεται. Αυτή η προσπάθεια δημιουργεί, διαφοροποιεί, παράγει θέσεις εργασίας και αποφέρει πλούτο στην περιοχή. Στην έκδοση αυτή, οι παλαιότεροι θα αναγνωρίσουν φίλους και συγγενείς, θα νοσταλγήσουν δικές τους προσωπικές στιγμές, ενώ οι νεότεροι θα οραματιστούν και θα αναζητήσουν.

Add: - Upd: 2020-12-03 11:07:50