Ιστορική μαθητεία και περιβάλλον
Οδηγός για το πρωτοβάθμιο σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91959-8-0
Ούτις, Αθήνα, 10/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 17 εκ, 510 γρ, 208 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο της Δήμητρας Καυκά "Ιστορική μαθητεία και περιβάλλον" συμπληρώνει το αντίστοιχο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία για τη διδακτική της ιστορίας. Αποτελεί εμπεριστατωμένο οδηγό για το μάθημα της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου διερευνώνται ζητήματα θεωρητικά τα οποία έχουν σχέση με την ιστορική προσέγγιση και ερμηνεία του περιβάλλοντος.

Το δεύτερο μέρος έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Πραγματεύεται τρόπους που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διασύνδεσής του με την ιστορία.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με συγκεκριμένες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ιστορική πρόσληψη, όπως αναγνωστικές προτάσεις, μαθητικοί φάκελοι, λογοτεχνικές διαδρομές, κ.ά. Υποστηρικτικά λειτουργεί και ο φάκελος εκπαιδευτικών εργαλείων, ο οποίος προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων που ο χώρος εκπέμπει.