Ιστορίες από τα Χριστούγεννα
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Εικονογράφηση: Θεοδωρακοπούλου, Τζίνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89891-9-1
Playful, Αθήνα, 12/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.99 (περ. ΦΠΑ 13%)
Βιβλίο, Σπιράλ
36 x 27 εκ., 606 γρ., 24 σελ.
Περιγραφή

Το i-book είναι ηλεκρονικό βιβλίο με τεχνολογία αφής (touch screen).

Λειτουργεί με απλό άγγιγμα στις σελίδες του βιβλίου.
Μιλάει ελληνικά, εκφωνεί τραγούδια, ευχές, κάλαντα, κάνει ερωτήσεις και περιμένει απαντήσεις.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00