Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας
Ευρωπαϊκοί πολιτισμοί, μυκηναϊκοί χρόνοι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-304-0
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1995
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 372 σελ.
Περιγραφή

(...) Αυτό το σύγγραμμα προορίζεται να καλύψει το εξαμηνιαίο μάθημα της «Ιστορίας της πόλης και πολεοδομίας», σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του συγκεντρώνει και οργανώνει, ερευνητικά μελετημένο ή και δημοσιευμένο, ελληνικό και ξένο πρωτογενές υλικό ιστορικής και ιστορικογεωγραφικής φύσης, για την πόλη και την πολεοδομία, με αξία δική του ως προς τη θεωρία και τη σχεδιαστική πρακτική. Ενώ άξονας της παραγωγής του χώρου είναι η οπτική της Ιστορικής Πολεοδομίας, η διερεύνηση προεκτείνεται προς το πεδίο τόσο της αστικής ιστορικής γεωγραφίας, όσο και της αστικής ιστορίας, με σκοπό να περιγραφούν και να γίνουν κατανοητοί οι νομοτελειακοί τοπικοί ή περιφερειακοί μηχανισμοί, καθώς και οι ιστορικοί παράγοντες, που δρουν στη βάση της παραγωγής του χώρου ενός ιστορικού οικισμού (πόλης). Η εσωτερική λογική της ιστορικής προσέγγισης περιστρέφεται γύρω από τρία βασικά υποσυστήματα ανάλυσης που είναι τα ίδια για όλους τους πολιτισμούς: α) το ιστορικό πλαίσιο που αφορά το γεωπολιτικό σύστημα κάθε πολιτιστικής υποενότητας, β) τις υλικές συνθήκες του πολιτισμού που εγγράφονται στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και τέλος, γ) τον οικιστικό χώρο και κατά τις τρεις χωρικές κλίμακές του (π.χ. περιφέρεια, πόλη, χρήσεις και αρχιτεκτονικά κελύφη) και που συνολικά αποτελεί το πολιτισμικό σύστημα. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΙΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
1. Αιγαία πόλη
2. Ελληνική πόλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΗ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικές συνθήκες του Ρωμαϊκού πολιτισμού
3. Οικιστικός χώρος
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικός πολιτισμός της δυτικής Μεσαιωνικής Ευρώπης
3. Οικιστικός χώρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικός πολιτισμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
3. Οικιστικός χώρος
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΜΠΑΡΟΚ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικός πολιτισμός της αναγεννησιακής Ευρώπης ως το 18ο αι.
3. Οικιστικός χώρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΩΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικός πολιτισμός της νεότερης Ευρώπης
3. Οικιστικός χώρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
1. Ιστορικό πλαίσιο
2. Υλικός πολιτισμός της σύγχρονης Ευρώπης
3. Οικιστικός χώρος
4. Συμπεράσματα για την κύρια βιομηχανική πόλη
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1. Ιστορική εξέλιξη της σύγχρονης πολεοδομίας
2. Μεθοδολογική ταξινόμηση της δυτικοευρωπαϊκής πολεοδομίας σύμφωνα με τις αγορεύσεις για την πόλη
3. Μεταπολεοδομία
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ