Ιστορία της Ελευσίνας: Από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα
Εξαντλημένο
Δήμος Ελευσίνος, Αθήνα, 2005
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 574 γρ, 206 σελ.
Περιγραφή

Η "Ιστορία της Ελευσίνας από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα" απευθύνεται στον αναγνώστη που θέλει να γνωρίσει τους σημαντικότερος σταθμούς της εξέλιξής της, τα κυριότερα γεγονότα που τη μετέβαλαν, όπως το είχε προβλέψει λόγιος του περασμένου αιώνα, "από χωρίον αλιέων εις σφύζουσαν βιομηχανικήν πόλιν". Σκοπός μου ήταν να δώσω το ιστορικό περίγραμμα, που θα αποτελέσει αφετηρία για άλλες εργασίες ειδικότερες, και θα ονόμαζα το βιβλίο αυτό "Χρονικό της Ελευσίνας", αν ο τίτλος δεν είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα από τον Αριστείδη Μεθενίτη, που το έργο του σε αρκετές στιγμές της έρευνά μου στάθηκε χρήσιμο βοήθημα. Νομίζω ότι τα νέα στοιχεία που συγκέντρωσα φωτίζουν σκοτεινές περιόδους και συμπληρώνουν κενά -στο βαθμό που ήταν δυνατό-, και ελπίζω ότι η προσπάθειά μου θα δημιουργήσει σε νέους επιστήμονες, ειδικούς στην κοινωνική και οικονομική ιστορία του τόπου, ερεθίσματα για τη σύνταξη επί μέρους μελετών. Είμαι βέβαιος ότι ο Δήμος Ελευσίνος, που χωρίς τη συμπαράστασή του δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή και η έκδοση αυτού του έργου, πρόθυμα θα ενισχύσει και άλλες προσπάθειες για τη διερεύνηση και την ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν την πόλη, ιδιαίτερα στα τελευταία εβδομήντα χρόνια.

(απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα)