Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Βυζαντινές μορφές
Histoire de l'empire byzantin (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87191-5-6
Ελευθεροτυπία, Αθήνα, 3/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 22 εκ, 948 γρ, 888 σελ.
τ. 5 από 5
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Ο πέμπτος τόμος περιέχει τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο πρώτο
- Η ζωή μιας αυτοκράτειρας στο Βυζάντιο

Κεφάλαιο δεύτερο
- Αθηναΐς

Κεφάλαιο τρίτο
- Θεοδώρα

Κεφάλαιο τέταρτο
- Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη

Κεφάλαιο πέμπτο
- Μια βυζαντινή αστή τον 8ο αιώνα

Κεφάλαιο έκτο
- Η Μακάρια Θεοδώρα

Κεφάλαιο έβδομο
- Οι ρομαντικές περιπέτειες του Βασιλείου του Μακεδόνα

Κεφάλαιο όγδοο
- Οι τέσσερις γάμοι του αυτοκράτορα Λέοντος Σοφού

Κεφάλαιο ένατο
- Θεοφανώ

Κεφάλαιο δέκατο
- Ζωή η Πορφυρογέννητη

Κεφάλαιο ενδέκατο
- Μια αστική οικογένεια στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα

Κεφάλαιο δωδέκατο
- Άννα Δαλασσηνή: μια οικογένεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας τον 11ο αιώνα