Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Βυζαντινές μορφές
Histoire de l'empire byzantin (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87191-5-6
Ελευθεροτυπία, Αθήνα, 3/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 29 εκ., 948 γρ., 888 σελ.
τ. 5 από 5
Περιγραφή

Ο πέμπτος τόμος περιέχει τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο πρώτο
- Η ζωή μιας αυτοκράτειρας στο Βυζάντιο

Κεφάλαιο δεύτερο
- Αθηναΐς

Κεφάλαιο τρίτο
- Θεοδώρα

Κεφάλαιο τέταρτο
- Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη

Κεφάλαιο πέμπτο
- Μια βυζαντινή αστή τον 8ο αιώνα

Κεφάλαιο έκτο
- Η Μακάρια Θεοδώρα

Κεφάλαιο έβδομο
- Οι ρομαντικές περιπέτειες του Βασιλείου του Μακεδόνα

Κεφάλαιο όγδοο
- Οι τέσσερις γάμοι του αυτοκράτορα Λέοντος Σοφού

Κεφάλαιο ένατο
- Θεοφανώ

Κεφάλαιο δέκατο
- Ζωή η Πορφυρογέννητη

Κεφάλαιο ενδέκατο
- Μια αστική οικογένεια στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα

Κεφάλαιο δωδέκατο
- Άννα Δαλασσηνή: μια οικογένεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας τον 11ο αιώνα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:51