Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-035-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1/1998
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 68.58 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 18 εκ, 1256 σελ.
Περιγραφή

[. . .] Ένας εύχρηστος τόμος, που να εκθέτη τη γνώση μας για το αντικείμενο αυτό, έτσι που να μπορεί να είναι βάση για τον σπουδαστή, πρώτο βοήθημα γι’ αυτόν που εργάζεται επιστημονικά, και μεσολαβητής για μιαν γρήγορη και μολαταύτα ικανοποιητική προσέγγιση στην λογοτεχνία των Ελλήνων για κάθε ενδιαφερόμενον, δεν υπάρχει στην γερμανική γλώσσα. Το εγχείρημά μας θα ήθελε να γεμίσει αυτό το κενό. Εννοείται ότι το δάμασμα ενός τόσο εκτεταμένου υλικού μέσα στην έκταση που προβλέπουμε, είναι δυνατό μόνο αν ληφθούν υπόψη ορισμένοι περιορισμοί, που χρειάζεται να τους δικαιολογήσουμε με συντομία. Ο πρώτος αφορά την ελληνο-χριστιανική φιλολογία, η οποία θα είχε ανατινάξει τα πλαίσια αυτού του τόμου, και που χρειάζεται ξεχωριστήν πραγμάτευση εξαιτίας της σημασίας της. Δεν ήταν επίσης τόσο εύκολο να αποκλεισθούν τμήματα της ιουδαιοελληνιστικής γραμματείας· και αυτά όμως εξετάζονται μόνο ως προς την περιφερειακή σχέση τους με το κύριο θέμα. Κανένας επίσης δεν θα απαιτήση από καμιάν ιστορία οποιασδήποτε γραμματολογίας να είναι μαζί έκθεση και της φιλοσοφικής σκέψης και των επιστημών στις αντίστοιχες περιοχές. Βέβαια τα θέματα αυτά, προπάντων στην πρώιμη εποχή των Ελλήνων, είναι πιο δύσκολο να ξεχωρισθούν παρά σε οποιαδήποτε άλλη. Τα πραγματευθήκαμε βέβαια και αυτά, ωστόσο όμως αυτή μας η ιστορία της Γραμματολογίας δεν μπορεί και δεν θέλει να είναι ταυτόχρονα και ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας και των ελληνικών επιστημών. [. . .] Το βιβλίο αυτό τοποθετεί συνειδητά στο προσκήνιο τις μεγάλες και αποφασιστικές για την γένεση της Δύσης συμβολές. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Πρόλογος του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση
Λίγα λόγια του μεταφραστή
Πρόλογος της 2., 3. και 4. έκδοσης
Πρόλογος για την 5. έκδοση
Συντομογραφίες
Εισαγωγικά
Πρόλογος στην 2. και 3. (γερμανική) έκδοση
Ι. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΙΙΙ. ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ
Α. Ιλιάδα και Οδύσσεια
Β. Ο επικός κύκλος
Γ. Οι ομηρικοί ύμνοι
Δ. Άλλα με το όνομα του Ομήρου
IV. Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Α. Ησίοδος
Β. Το αρχαϊκό έπος ύστερα από τον Ησίοδο
Γ. Παλαιότερη λυρική ποίηση
Δ. Λαϊκός αφηγηματικός πλούτος
Ε. Θρησκευτική λογοτεχνία
ΣΤ. Αρχές της φιλοσοφίας
Ζ. Ώριμος αρχαϊκός λυρισμός
Η. Η οντολογική φιλοσοφία στο τέλος της αρχαϊκής εποχής
Θ. Αρχές των επιστημών και της ιστοριογραφίας
Ι. Αρχές του δράματος
V. Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
Α. Αρχή και ακμή της κλασσικής εποχής
Β. Ο διαφωτισμός και οι αντίπαλοί του
Γ. Ο τέταρτος αιώνας ως τον Αλέξανδρο
VI. Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Α. Αθήνα
Β. Τα νέα κέντρα
VII. Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Α. Ποίηση
Β. Πεζογραφία
Ευρετήριο