Ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7420-17-6
Κανάκη, Αθήνα, 12/1997
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Ελληνική, Αρχαία
€ 24.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 563 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η «Ιστορία» του καλύπτει την περίοδο 1034-1079/80. (. . .) Το έργο αρχίζει με έναν λόγο προσφωνητικό στον Νικηφόρο Βοτανειάτη, ο οποίος είναι γεμάτος επαίνους για τον αυτοκράτορα. Σχετικά σύντομα περιγράφονται τα γεγονότα των ετών 1034-1057, με περισσότερες λεπτομέρειες τα γεγονότα της δεκαετίας 1057-1067 και με ακόμη περισσότερες της επόμενης δεκαετίας. Όπως τονίζει στο προοίμιο ο συγγραφέας, γράφει με βάση τις προσωπικές του εμπειρίες, γεγονός που καθιστά τις μαρτυρίες του πολύτιμες. Το τελευταίο μέρος του κειμένου είναι ουσιαστικά ένα εγκώμιον προς τον Νικηφόρο Βοτανειάτη, γραμμένο σύμφωνα με τις επιταγές της βυζαντινής ρητορικής. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΒΙΟΣ - ΕΡΓΟ
2. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗ
3. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Α. ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Β. ΤΟΠΩΝ
Add: - Upd: 2021-03-17 18:20:53