Ισοκράτης, ο κήρυκας του πανελληνισμού και ο μεγάλος δάσκαλος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-387-958-9
Γκιούρδας Β., Αθήνα, 2/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
406 σελ.
Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί μια εργασία σχετική με τον Ισοκράτη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται την ιστορία της ρητορικής τέχνης από τις πρώτες στιγμές της ως την περίοδο της δεύτερης Σοφιστικής. Μας εισαγάγει στο πνεύμα της εποχής του Ισοκράτη και μας προετοιμάζει να παρακολουθήσουμε πιο εύκολα το δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο ρήτορας Ισοκράτης, που ακόμη και σήμερα παραμένει επίκαιρος και, για να τον κατανοήσουμε, οφείλουμε να ανατρέξουμε συχνά στις σελίδες του κειμένου του. Αναπτύσσονται όλοι οι πολιτικοί λόγοι και οι επιστολές του, έργα σημαντικής πολιτικής εμβέλειας με διαχρονική αξία, μέσα από τα οποία ξεδιπλώνονται σκέψεις ως ειλητάρια αρχαίας ανεκτίμητης αξίας.