Ινστιτούτο Worldwatch: η κατάσταση του κόσμου 2008
Καινοτομίες για μια Πράσινη Οικονομία
State of the World 2008 : Innovations for a Sustainable Economy (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89763-4-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 642 γρ, 337 σελ.
Περιγραφή

Εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία, ο οικολογικός χώρος στην Ελλάδα, με τα έντυπά του, τις διαλογικές και τις κινηματικές παρεμβάσεις του και τον πολιτικό του λόγο, θέτει επίμονα στην ατζέντα της συζήτησης για την ελληνική οικονομία την ανάγκη για μια αποφασιστική στροφή προς την πράσινη οικονομία.

Στην ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από την δεκαετία του 1990, μέσα από τις αναζητήσεις ενός διευρυνόμενου περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου κοινού, αναδύθηκε, όπως είχε γίνει νωρίτερα και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ένας νέος τύπος πολίτη, ο πολίτης-καταναλωτής. Ένα υποκείμενο που πριν καταναλώσει σκέφτεται, προσπαθεί να πληροφορηθεί επαρκώς και με ακρίβεια για τα δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας που υποκρύπτει η ταυτότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται να αγοράσει, επιλέγει με κριτήριο την διατροφική ασφάλεια, την καλή υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την διατηρησιμότητα των πόρων, την απόδοση δίκαιης τιμής στον παραγωγό. Δεν θα ήταν υπερβολή να μιλήσουμε για έναν καταναλωτή που, αν δεν είναι, εξελίσσεται με το χρόνο σε πράσινο καταναλωτή.

Βρήκε, βρίσκει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της πράσινης οικονομίας που ζητά στην ελληνική αγορά ο πράσινος καταναλωτής; Σε μεγάλο βαθμό ναι, καθώς και στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία προσφέρει πλέον -μετά από 15 χρόνια σκληρής δουλειάς- πληθώρα βιολογικών προϊόντων. Πολλά βέβαια μένει ακόμη να γίνουν για να υπάρξει και στην Ελλάδα αξιόλογη πράσινη οικονομία: ευρεία ανάπτυξη δικτύων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μεταφορικά δίκτυα στραμμένα προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης, πράσινη βιομηχανία και ανάπτυξη των διάφορων εκδοχών του πράσινου τουρισμού.

Η φετινή "Κατάσταση του Κόσμου" του Ινστιτούτου Worldwatch, που είναι αφιερωμένη στις πράσινες καινοτομίες που έχουν εισαχθεί στην οικονομία σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, εκδίδεται από κοινού από την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και τον Οργανισμό ΔΗΩ (Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων), με στόχο τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού με νέες κατηγορίες αναγνωστών, οι οποίοι αναζητούν τεκμηριωμένη πληροφόρηση και γνώση στο μεγάλο θεματικό πεδίο της πράσινης οικονομίας. Και με την ευχή, πολύ σύντομα να δούμε να ενισχύεται και στη χώρα μας το πλέον ελπιδοφόρο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του αύριο.

Περιέχονται τα κείμενα:

- Gary Gardner & Thomas Prugh, "Δρέποντας τους καρπούς της πράσινης οικονομίας"
- John Talberh, "Για μια νέα προσέγγιση της έννοιας της προόδου"
- L. Hunter Lovins, "Η παραγωγική διαδικασία στο μικροσκόπιο"
- Tim Jackson, "Lifestyles για την αειφορία"
- Brian Halweil & Danielle Nierenberg, "Κρέας και ιχθυηρά, τα πλέον δαπανηρά αγαθά σε κατανάλωση φυσικών πόρων"
- Christopher Flavin, "Στο δρόμο της οικονομίας χαμηλού άνθρακα"

Ειδική ενότητα: ρυθμίσεις για την καταβολή του περιβαλλοντικού κόστους
-Zoe Chafe & Hilary French, "Πώς θα βελτιωθούν οι αποδόσεις των αγορών άνθρακα"
- Ger Bergkamp & Claudia W. Sadoff, "Υδατικοί πόροι σε μια πράσινη οικονομία"
- Ricardo Bayon, "Πράσινο τραπεζικό σύστημα για τη διάσωση της βιοποικιλότητας"

- Jonathan Rowe, "Η παράλληλη οικονομία των κοινών"
- Erik Assadourian, "Δουλεύοντας με τις κοινότητες για την αειφορία"
- Jason S. Calder, "Η πολύτιμη συμβολή της ανθρώπινης ενέργειας"
- Bill Baue, "Επενδύσεις για την αειφορία"
- Mark Halle, "Νέες προσεγγίσεις στην πολιτική εμπορίου"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: DANIEL ESTY, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ YALE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: CHRISTOPHER FLAVIN, ΠΡΟΕΔΡΟΣ WORLDWATCH INSTITUTE
1. ΔΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, GARY GARDNER & THOMAS PRUGH
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, JOHN TALBERTH
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, L. HUNTER LOVINS
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
4. LIFESTYLES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, TIM JACKSON
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΛΙΑΝΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
5. ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΑ, ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗΡΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, BRIAN HALWEIL & DANIELLE NIERENBERG
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΛΙΑΝΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
6. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CHRISTOPHER FLAVIN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
7. ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ, ZOE CHAFE & HILARY FRENCH
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
8. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, GER BERGKAMP & CLAUDIA W. SADOFF
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, RICARDO BAYON
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
10. Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, JONATHAN ROWE - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΚΕΛΥ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
11. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ERIK ASSADOURIAN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΛΙΑΝΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
12. Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, JASON S. CALDER
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΛΙΑΝΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, BILL BAUE
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΚΕΛΥ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
14. ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, MARK HALLE
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ