Ιμπεριαλισμός, χρηματοπιστωτικές αγορές, κρίση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9535-13-7
Νήσος, Αθήνα, 7/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 13 εκ, 593 γρ, 528 σελ.
Περιγραφή

Το εξαιρετικό αυτό βιβλίο παρέχει μια πλήρη επισκόπηση σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο όλων των θεωριών του ιμπεριαλισμού, τόσο των κλασικών θέσεων όσο και των σύγχρονων ερμηνειών.
Ανατέμνει με μεγάλη διορατικότητα και επάρκεια τις θεωρητικές υποθέσεις των διαφόρων προσεγγίσεων. Για να αποτιμήσουν τις θεωρίες που εξετάζουν, οι συγγραφείς συνθέτουν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα αφενός την έννοια του συλλογικού-κοινωνικού κεφαλαίου που θεμελίωσε ο Μαρξ και αφετέρου την άποψη για την ιμπεριαλιστική αλυσίδα που ανέπτυξαν ο Λένιν και ο Πουλαντζάς.

Γραμμένο με εξαιρετικό τρόπο, το βιβλίο αυτό πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για τις ακαδημαϊκές συζητήσεις στα χρόνια που έρχονται.
(Kees Van Der Pijl, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Sussex)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σημαντική συμβολή, καθώς προσεγγίζει τον "ιμπεριαλισμό" όχι ως προς τις φαινομενολογικές του εκφάνσεις, αλλά σε αναφορά με τις κατηγορίες της ανάλυσης του Μαρξ.

Αυτό αφενός επιτρέπει τη σε βάθος κριτική των τρεχουσών θεωριών του ιμπεριαλισμού και αφετέρου θέτει τις βάσεις για μια εμπειρική ανάλυση των σύγχρονων διαδικασιών κρίσης που εδράζεται στις έννοιες της θεωρητικής ανάλυσης. Μια πραγματική πρόοδος στον διεθνή διάλογο σχετικά με τον ιμπεριαλισμό.
(Michael Heinrich, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Hochschule fur Technik und Wirtschaft του Βερολίνου διευθυντής της τριμηνιαίας επιθεώρησης PROKLA)

Εισαγωγή
Μέρος Ι
Θεωρίες του ιμπεριαλισμού ως ερμηνεία του καπιταλισμού. Η ιστορική συζήτηση και ορισμένα ανοικτά θεωρητικά ερωτήματα
Ι. Κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού: Μια νέα πρόσληψη της καπιταλιστικής εξουσίας, του επεκτατισμού, της εξαγωγής κεφαλαίων, της περιοδολόγησης και της 'παρακμής' του καπιταλισμού
2. Οι μεταπολεμικές προσεγγίσεις για τον ιμπεριαλισμό: Το ρεύμα 'μητρόπολη - περιφέρεια'
3. 'Πολιτικές' θεωρήσεις του ιμπεριαλισμού
Μέρος II
Η Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας του Μαρξ αντιμέτωπη με τις συζητήσεις για τον ιμπεριαλισμό
4. Το κράτος ως 'όχημα' τόσο για την καπιταλιστική επέκταση όσο και για την αποαποικιοποίηση: Ιστορικά επεισόδια και θεωρητικά ερωτήματα
5. Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και κοινωνικός σχηματισμός. Συμπεράσματα αναφορικά με την οργάνωση της καπιταλιστικής εξουσίας
6. Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και μονοπώλια
7. Είναι ο ιμπεριαλισμός το έσχατο στάδιο του καπιταλισμού; Σκέψεις αναφορικά με το ζήτημα της περιοδολόγησης του καπιταλισμού και των σταδίων της καπιταλιστικής ανάπτυξης
Μέρος III
Εθνική επικράτεια και διεθνές επίπεδο: Διεθνοποίηση του κεφαλαίου, χρηματιστικοποίηση και συγκρότηση της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας
8. Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου
9. Χρηματιστικοποίηση: Πειθαρχία στην αγορά ή πειθαρχία στο κεφάλαιο;
10. Η 'παγκόσμια' σφαίρα και η έννοια της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας
Μέρος IV
Συμπεράσματα και εξελίξεις: Ο χαρακτήρας και η κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού
11. Ανακεφαλαίωση: Ιμπεριαλισμός και καπιταλιστική εξουσία
12. Η ελληνική κρίση και η κρίση της στρατηγικής του ευρώ
13. Προς μία Πολιτική Οικονομία του κινδύνου: Ένα σχέδιο έρευνας για τον σύγχρονο καπιταλισμό
14. Η θεμελιώδης αντίφαση του σύγχρονου καπιταλισμού και η ερμηνεία των στρατηγικών του συστήματος
Βιβλιογραφία