Ιμπεριαλισμός
Μια μελέτη
Imperialism : A Study (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6750-75-5
ΚΨΜ, Αθήνα, 3/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 526 γρ, 335 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το έργο του J. A. Hobson `Ιμπεριαλισμός, Μια μελέτη`, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1902, θεωρείται ακόμα, παρά την πάροδο ενός και πλέον αιώνα, η κλασική συμβολή για τη μελέτη του φαινομένου, την οποία και εγκαινιάζει.
Εστιάζοντας στη Βρετανική Αυτοκρατορία της περιόδου αλλά και στη ραγδαία επέκταση της κεφαλαιοκρατίας στην Αφρική και στην Ασία στην καμπή του 20ού αιώνα, η ανάλυση του Hobson αφενός επιχειρεί να διερευνήσει τους πολιτικοοικονομικούς μηχανισμούς που καθιστούν εφικτή και επιθυμητή την ιμπεριαλιστική πολιτική, και αφετέρου συγκεντρώνει το κριτικό ενδιαφέρον του στις επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής τόσο στο εγχώριο πολιτικό σύστημα όσο και στις διεθνείς σχέσεις.
Το επιχείρημα του Hobson διαρθρώνεται με ρητά κριτική διάθεση και αποτελεί μια παραδειγματική αποτύπωση της κρίσης του κλασικού φιλελευθερισμού και της πολιτικής υπέρβασής του προς την προοπτική ριζοσπαστικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.
Το έργο του Hobson, παρά τις κριτικές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί έναντί του στη διάρκεια του 20ού αιώνα, παραμένει η πρώτη καθοριστική συμβολή στην εξέταση του φαινομένου του ιμπεριαλισμού και μείζονα επιρροή σε όλες σχεδόν τις μαρξιστικές θεωρίες του φαινομένου έως και τη λήξη του Α` Παγκοσμίου Πολέμου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή του μεταφραστή
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Ιμπεριαλισμός: Μια μελέτη
Εθνικισμός και ιμπεριαλισμός
ΜΕΡΟΣ Ι - Τα οικονομικά του Ιμπεριαλισμού
1. Το μέτρο του ιμπεριαλισμού
2. Η εμπορική αξία του ιμπεριαλισμού
3. Ο ιμπεριαλισμός ως μια διέξοδος για τον πληθυσμό
4. Τα οικονομικά παράσιτα του ιμπεριαλισμού
5. Ο ιμπεριαλισμός που βασίζεται στον προστατευτισμό
6. Η κύρια οικονομική ρίζα του ιμπεριαλισμού
7. Η ιμπεριαλιστική δημοσιονομία
ΜΕΡΟΣ II - Η πολιτική του Ιμπεριαλισμού
1. Η πολιτική σημασία του ιμπεριαλισμού
2. Η επιστημονική υπεράσπιση του ιμπεριαλισμού
3. Ηθικοί και συναισθηματικοί παράγοντες
4. Ο ιμπεριαλισμός και οι κατώτερες φυλές
5. Ο ιμπεριαλισμός στην Ασία
6. Η Αυτοκρατορική Ομοσπονδία
7. Η έκβαση
ΜΕΡΟΣ III - Παραρτήματα
Ευρετήριο