Ιδέες του χώρου στον εικοστό αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8392-64-9
Νήσος, Αθήνα, 4/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 507 γρ., 423 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να διερευνήσει τους εννοιολογικούς μετασχηματισμούς της ιδέας του χώρου κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα μελέτης. Η διερεύνηση αυτή φανερώνει πως η κατανόηση, η ερμηνεία και η νοηματοδότηση της ιδέας του χώρου στον 20ο αιώνα από διακριτές επιστημονικές περιοχές ακολούθησε πολλαπλές πορείες, ρήξεις, συγκλίσεις και μεταμορφώσεις. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ DESCARTES ΣΤΟΝ NIETZCHE
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ SIMMEL ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ HEIDEGGER ΣΤΟΝ ANDO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο ΥΣΤΕΡΟΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ: ΜΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΑ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00