Θησαυρός σε πήλινα σκεύη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-3161-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
282 σελ.
Περιγραφή

Οι κληρικοί μας βρίσκονται στην αφάνεια. Συντροφεύουν κάθε στιγμή της ζωής των ανθρώπων, χαρούμενες καί λυπηρές, μέσα από ιεροπραξίες, από συμπαράσταση, από λόγο και πράξη, από συμβουλή και στήριξη· και όμως, σαν να παραμένουν οι κοντινοί μας άγνωστοι. Δεν γνωρίζουμε πολλά γι` αυτούς, για το πως αισθάνονται και τι τους δυσκολεύει. Ίσως διότι και οι ίδιοι δεν έχουν συνηθίσει να ανοίγονται, για λόγους ιστορικούς και πολιτισμικούς. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να ανιχνεύσει την επιβάρυνση που δέχονται οι κληρικοί μας κατά τη διακονία τους, με την ελπίδα να συμβάλει στην βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας τους και εν τέλει της αποτελεσματικότητάς τους. Θεώρησα χρήσιμο να συμπεριλάβω τη διερεύνηση και της υγείας της συζύγου-πρεσβυτέρας, μια και αυτή επηρεάζεται από την ψυχική πίεση του ιερέα συζύγου της, αλλά καί τον επηρεάζει αντίστροφα. Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους αγαπητούς συλλειτουργούς μου, οι οποίοι μου έκαμαν την τιμή να με εμπιστευθούν επειδή αντελήφθησαν τη σημασία της έρευνας, παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες και ανοίγοντας κάποιες φορές τα άδυτα της ψυχής τους. Για αυτούς καταβλήθηκε όλος ο κόπος της εργασίας και σε αυτούς αφιερώνεται.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Ι. Η σύγχρονη διεθνής επιστημονική γνώση για την ψυχοσωματική επιβάρυνση του κληρικού και της συζύγου του
1. Το στρες και η επίδραση του στην υγεία
2. Ερευνητικά δεδομένα
3. Εξηγήσεις των ευρημάτων
α) Η φύση του έργου του κληρικού
β) Η προσωπικότητα του κληρικού
γ) Η παθολογία του εκκλησιαστικού οργανισμού
4. Τι συμβαίνει με τη σύζυγο-πρεσβυτέρα;
5. Τρόποι πρόληψης και θεραπείας
II. Η ελληνική έρευνα
Α. Σκοπός καί μέθοδος.
Β. Υλικό καί διαδικασία
Γ. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και σχολιασμός τους
1) Είναι οι σχετιζόμενες με το στρες παθήσεις συχνότερες στους κληρικούς από όσο στο γενικό πληθυσμό;
2) Πέρα από τα επί μέρους ευρήματα ποια είναι η συνολική ψυχοσωματική κατάσταση υγείας του κληρικού και της συζύγου του;
3) Πόσο αλληλεπιδρά η ψυχοσωματική επιβάρυνση του κληρικού με αυτήν της πρεσβυτέρας και αντίστροφα;
4) Πόσο καιρό μετά τη δεύτερη χειροτονία (δηλαδή μετά την ανάληψη των ευθυνών του πρεσβυτέρου) εμφανίζονται
σημάδια ψυχοσωματικής επιβάρυνσης
5) Πάσχουν όσοι εκ των κληρικών είναι πνευματικοί από περισσότερη ψυχοσωματική επιβάρυνση σε σύγκριση με τους μη πνευματικούς;
6) Σε ποιο βαθμό η ψυχοσωματική επιβάρυνση συσχετίζεται με οικογενειακά προβλήματα;
7) Υπάρχει διαφορά στην ψυχοσωματική επιβάρυνση μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής;
Δ. Η ανοικτή ερώτηση
1. Σχέση στρεσσογόνων παραγόντων και ψυχοσωματικής επιβάρυνσης
2. Δείγματα απαντήσεων και σχολιασμός τους
1. Σχέση με επίσκοπο
2. Σχέσεις με συνεφημερίους και με άλλους κληρικούς
3. Σχέσεις με συνεργάτες, με λαϊκούς, με την κοινωνία
4. Σχέση με σύζυγο
5. Αρρώστιες, θάνατοι
6. Σχέση με συγγενείς
7. Ψυχολογικές δυσκολίες
8. Άσχημες εμπειρίες ζωής
9. Τα οικογενειακά βάρη
10. Φόρτος εργασίας
11. Ποιμαντικοί προβληματισμοί και διλήμματα
12. Αίσθημα προσωπικής ανεπάρκειας και αναξιότητας
13. Διάφορα
Επίλογος-Προτάσεις
Παράρτημα: Συμπληρωματικοί πίνακες
Add: - Upd: 2019-02-12 15:24:36