Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-731-9
Κριτική, Αθήνα, 3/2011
Ελληνική, Νέα
€ 32.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 635 γρ, 368 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρονη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης και βασίζεται στις διαλέξεις που έδωσε ο συγγραφέας στα μαθήματα θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης και Δυναμικά οικονομικά, τα τελευταία είκοσι χρόνια, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται στα εξής δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον, η παρουσίαση των διαφόρων υποδειγμάτων γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, η ίδια μαθηματική μέθοδος - η ντετερμινιστική δυναμική βελτιστοποίηση σε διακριτό χρόνο και σε άπειρο χρονικό ορίζοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέθοδος αυτή είναι διαφορετική από εκείνη των δημιουργών των εξεταζόμενων υποδειγμάτων. Έτσι καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση του αναγνώστη στα υποδείγματα αυτά και διευκολύνεται η μεταξύ τους σύγκριση. Δεύτερον, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται έχει ως μοναδικό προαπαιτούμενο τις βασικές γνώσεις στατικής βελτιστοποίησης. Κατ` αυτό τον τρόπο, σχετικά δύσκολα υποδείγματα καθίστανται προσβάσιμα σε αναγνώστες με βασικές γνώσεις οικονομικών μαθηματικών. Το σύγγραμμα αυτό ενδείκνυται για το μάθημα της οικονομικής ανάπτυξης σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ως υλικό αναφοράς για τις μεθόδους των Δυναμικών οικονομικών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε ερευνητές θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΟΜ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΟΜ: R&D ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΟΜ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΟΜ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ