Θεμελιακές γειώσεις
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μέτρα ασφαλείας τους
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8301-34-4
Κάπος Μιλτ. Μ., Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 5.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 64 γρ, 32 σελ.
Περιγραφή

Μετά την έκδοση δύο διαφορετικών υπουργικών αποφάσεων σχετικών με τους νέους κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και με διαφοροποιημένα κείμενα των παραπάνω κανονισμών (ΕΛΟΤ ΗD384) καταλήξαμε στην ανάγκη κατασκευής θεμελιακών γειώσεων σ` όλη την Ελλάδα ανεξάρτητα από τη μέθοδο γειώσεως που εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή.

Ο παλιός κανονισμός που καταργήθηκε παρά τις ελλείψεις που είχε μια στοιχειώδη περιγραφή του τρόπου κατασκευής της. Το νέο πρότυπο που τον αντικατέστησε δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο κατασκευής και αφήνει τις πρωτοβουλίες στους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού να κάνουν τις δικές τους υποδείξεις. Όμως, οι υποδείξεις ορισμένων εμπόρων στοχεύουν περισσότερο στην πώληση του εμπορεύματός τους και λιγότερο στην αποτελεσματικότητα της γείωσης που θα κατασκευαστεί.

Κατά την πραγματοποίηση δεκάδων σεμιναρίων σε ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες διαπιστώθηκε η ανάγκη συγγραφής ενός λεπτομερέστερου βιβλίου αναφερομένου σ` αυτό το θέμα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες κρίθηκε αναγκαία η συγγραφή του παρόντος με την απολύτως απαραίτητη ύλη, η οποία αργότερα θα ενσωματωθεί στο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα που φέρει τον τίτλο "Γειώσεις και αλεξικέραυνα".

Προς το παρόν ο ηλεκτρολόγος πρέπει να μελετήσει την ύλη του παρόντος και να προσαρμοσθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στις πραγματικές τεχνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Με την ελπίδα ότι το παρόν θα βοηθήσει στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων παραδίδεται στους αναγνώστες του για μελέτη κι εφαρμογή.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)