Θέματα παιδείας και παιδαγωγικού προβληματισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-4706-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 410 γρ, 180 σελ.
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό σχολείο αναζητά το δρόμο του μέσα από μια πληθώρα προβλημάτων, που έχουν συσσωρευτεί από λανθασμένες και άκαιρες εκπαιδευτικές πολιτικές, από κομματικές και συνδικαλιστικές παρεμβάσεις, που έχουν αλλοιώσει, ως ένα βαθμό, τον διδακτικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.

Η ελληνική παιδεία έχει απόλυτη ανάγκη να θέσει έγκαιρα και αποφασιστικά τις προτεραιότητές της για τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου, που να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας όσο και στις ανάγκες των μαθητών. Η πολιτεία, από την πλευρά της, οφείλει να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από το άγχος της δύσκολης καθημερινότητας, φροντίζοντας για την απαγκίστρωσή τους από τον κομματικό εναγκαλισμό αλλά με ταυτόχρονη μέριμνα για τη συνεχή επιμόρφωσή τους, την οικονομική τους προστασία, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν ανεπηρέαστοι στο καθαυτό διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο.

Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα παιδαγωγικού και διδακτικού ενδιαφέροντος, όπως: ο ρόλος και η σημασία των αξιών στην παιδεία, το πρόβλημα της ελευθερίας στην αγωγή, η ανάγκη καλλιέργειας και διαμόρφωσης της κριτικής σκέψης των μαθητών, η εκπαίδευσης μιας σημαντικής κατηγορίας μαθητών, που μπορούν να χαρακτηριστούν χαρισματικοί και ταλαντούχοι, η αντιμετώπιση των πραγματικών παιδαγωγικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών και τέλος οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο μέσα στην τάξη όσο και στον ευρύτερο χώρο του σχολικού περιβάλλοντος.